Cách Tính Lim Bằng Máy Tính Fx 580Vnx, 570Vn Plus, Cách Bấm Máy Tính Lim Bằng Máy Tính Và Bài Tập

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày một vài phương pháp tìm giới hạn hàm số dưới sự hỗ trợ của máy tính Casio fx- 580 VNX.

Đang xem: Cách tính lim bằng máy tính fx 580vnx

Bài toán 1.  Tìm giới hạn $latex underset{x o +infty }{mathop{lim }},dfrac{3{{x}^{2}}}{2{{x}^{2}}+1}$

Bình luận

Để tìm giới hạn $latex underset{x o +infty }{mathop{lim }},fleft( x
ight)$ hoặc $latex underset{x o -infty }{mathop{lim }},fleft( x
ight)$ ta có thể sử dụng máy tính cầm tay để xấp xỉ giới hạn hàm số tại $latex x={{10}^{10}}$ hoặc $latex x=-{{10}^{10}}$

Hướng dẫn giải.

Xem thêm: Trồng Và Chăm Sóc Cây Hoa Mẫu Đơn Trắng, Vàng, Hoa Mẫu Đơn Trắng, Đơn Ta, Hoa Rất Thơm, Gửi Đi

Nhập hàm số $latex dfrac{3{{x}^{2}}}{2{{x}^{2}}+1}$ vào máy tính

*

r$x={{10}^{10}}$

*
*

Vậy $latex underset{x o +infty }{mathop{lim }},dfrac{3{{x}^{2}}}{2{{x}^{2}}+1}$ =$latex dfrac{3}{2}$

Bài toán 2.

Xem thêm: 99+ Mẫu Bàn Ghế Phòng Khách Đơn Giản Và Hiện Đại, 99+ Mẫu Bàn Ghế Gỗ Phòng Khách Đơn Giản, Giá Rẻ

Tìm giới hạn $latex underset{x o 3}{mathop{lim }},dfrac{sqrt{x+1}-sqrt<3>{x+5}}{x-3}$

Bình luận.

Nhận thấy khi thay $latex x=3$ vào tử và mẫu của hàm số đều bằng $latex 0$. Như vậy bài toán giới hạn hàm số này thuộc dạng vô định $latex dfrac{0}{0}$. Khi đó ta có thể áp dụng tính chất $latex underset{x o {{x}_{0}}}{mathop{lim }},dfrac{uleft( x
ight)}{vleft( x
ight)}=underset{x o {{x}_{0}}}{mathop{lim }},dfrac{{u}’left( x
ight)}{{v}’left( x
ight)}$

Khi $latex underset{x o {{x}_{0}}}{mathop{lim }},dfrac{{u}’left( x
ight)}{{v}’left( x
ight)}$ không còn ở dạng vô định thì ta có $latex underset{x o {{x}_{0}}}{mathop{lim }},dfrac{{u}’left( x
ight)}{{v}’left( x
ight)}=dfrac{{u}’left( {{x}_{0}}
ight)}{{v}’left( {{x}_{0}}
ight)}$

Hướng dẫn giải

Ta có: $latex underset{x o 3}{mathop{lim }},dfrac{sqrt{x+1}-sqrt<3>{x+5}}{x-3}$$latex =underset{x o 3}{mathop{lim }},dfrac{dfrac{dleft( sqrt{x+1}-sqrt<3>{x+5}
ight)}{dx}}{dfrac{dleft( x-3
ight)}{dx}}$ $latex =dfrac{{{left. dfrac{dleft( sqrt{x+1}-sqrt<3>{x+5}
ight)}{dx}
ight|}_{x=3}}}{{{left. dfrac{dleft( x-3
ight)}{dx}
ight|}_{x=3}}}$

Sử dụng MTCT Casio để tính phép toán trên

*

Chuyển kết quả về dạng phân số 0.1Qs6=

*

Vậy $latex underset{x o 3}{mathop{lim }},dfrac{sqrt{x+1}-sqrt<3>{x+5}}{x-3}=dfrac{1}{6}$

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Cách tính
READ:  Quy Định Về Cách Tính Lương Thâm Niên Hàng Tháng Với Giáo Viên