Gen, Mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN | Doanhnhan.edu.vn

4. Luyện tập Bài 1 Sinh học 12 Sau khi học xong bài này các em cần: Nêu được khái niệm gen, cấu trúc của một

Học tập September 17, 2021

Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc | Doanhnhan.edu.vn

2. Luyện tập Bài 17 GDCD 9 Qua bài học này các em cần nắm được bảo vệ tổ quốc là gì? Tại sao lại

Học tập September 17, 2021

Bài tập 4 trang 140 SGK Tin học 10 | Doanhnhan.edu.vn

Có 3 kiểu cơ bản: đường thẳng, vòng, sao. Mạng đường thẳng (Bus): Tất cả các máy đều được nối về một trục đường dây cáp

Học tập September 17, 2021

Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình | Doanhnhan.edu.vn

1.1. Ví dụ về chương trình Cho chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình Pascal: Hình 1. Minh họa chương trình viết bằng ngôn

Học tập September 17, 2021

Nguyên tắc chuyển đổi mẫu câu từ Although sang In spite of/ Despite | Doanhnhan.edu.vn

CHUYỂN ĐỔI QUA LẠI GIỮA ALTHOUGH / THOUGH DESPITE / IN SPITE OF Nguyên tắc chung cần nhớ là: Although/ though + mệnh đề Despite /

Học tập September 17, 2021

Unit 1 lớp 12 Speaking | Doanhnhan.edu.vn

1. Unit 1 Lớp 12 Speaking Task 1 Read the following sentences and tick (V) the ones that apply to you and your family. (Đọc

Học tập September 17, 2021

Unit 9 lớp 11 Vocabulary | Doanhnhan.edu.vn

1. Từ Vựng phần Reading Unit 9 Lớp 11 advanced [əd'vɑ:nst] (adj): tiên tiến courteous ['kə:tjəs] (adj): lịch sự equip [i'kwip] (v): trang bị express

Học tập September 17, 2021

Địa lí 12 Bài 34: Thực hành | Doanhnhan.edu.vn

Dưới đây là những gợi ý về cách làm bài tập trang 154 SGK Địa lí 12. Cùng tham khảo để nắm rõ hơn cách

Học tập September 17, 2021

Bảng mã Unicode và bộ gõ tiếng Việt | Doanhnhan.edu.vn

1. Giới thiệu về Bảng mã Unicode Về cơ bản, máy tính chỉ xử lí dừ liệu dạng số. Các chữ và kí tự được

Học tập September 17, 2021

Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành Giun dẹp | Doanhnhan.edu.vn

2. Luyện tập Bài 12 Sinh học 7 Sau khi học xong bài này các em cần: Phân biệt được hình dạng, cấu tạo, các

Học tập September 17, 2021

Unit 6 lớp 12 Reading | Doanhnhan.edu.vn

1. Before You Read Unit 6 Lớp 12 Work in groups. Tick the factors that you think would help you succeed in a job interview.

Học tập September 17, 2021

Soạn bài Cảm xúc mùa thu | Doanhnhan.edu.vn

1. Tóm tắt nội dung bài học 1.1. Nội dung Bài thơ thể hiện nỗi buồn riêng thấm thía và tâm sự chứa chan lòng

Học tập September 17, 2021

Tin học 8 Luyện gõ bàn phím nhanh với Finger Break out | Doanhnhan.edu.vn

1.1. Giới thiệu phần mềm Phần mềm Finger Break Out là phần mềm trò chơi dùng để luyện gõ bàn phím nhanh, chính xác.  1.2.

Học tập September 17, 2021

Công nghệ 8 Bài 16: Bài thực hành | Doanhnhan.edu.vn

Như tên tiêu đề của Bài thực hành - Đọc bản vẽ nhà đơn giản, sau khi học xong bài này các em cần nắm vững

Học tập September 17, 2021

Unit 12 lớp 11 Reading | Doanhnhan.edu.vn

1. Before You Read Unit 12 Lớp 11 Work with a partner. Discuss the following questions (Làm việc với người bạn cùng học. Thảo luận những

Học tập September 17, 2021

Tuần 25 – Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại | Doanhnhan.edu.vn

Câu 1 (trang 77 sgk Tiếng Việt 5): Đọc đoạn trích sau của truyện Thái sư Trần Thủ Độ: Có lần, Linh Từ Quốc Mẫu, vợ

Học tập September 17, 2021

Soạn bài Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên | Doanhnhan.edu.vn

2. Tóm tắt nội dung bài học  2.1. Nội dung Bài thơ là khúc hát về lòng biết ơn, thể hiện tình yêu và sự

Học tập September 17, 2021

Lịch sử 8 Bài 10: Trung Quốc cuối thế kỉ XIX | Doanhnhan.edu.vn

2. Luyện tập và củng cố Học xong bài này các em cần nắm được nội dung sau: Tình hình Trung Quốc cuối thế kỉ

Học tập September 17, 2021

Ôn tập Hình học 7 Chương 3 Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác | Doanhnhan.edu.vn

Dưới đây là tài liệu Ôn tập Hình học 7 Chương 3 Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy

Học tập September 17, 2021

Thực hành Nhận biết đặc điểm môi trường đới nóng | Doanhnhan.edu.vn

2. Luyện tập và củng cố Qua bài học này các em cần nắm được: Quan sát và phân tích, nhận xét hình ảnh, lược

Học tập September 17, 2021