0


Học Bổng Tri Ân

Học Bổng Tri Ân

 • Khai giảng: 25/07/2017
 • Hà Nội: Tầng 2, số 95 Cầu Giấy, Hà Nội
 • Khai giảng: 25/07/2017
 • TP. HCM: P.805 Lầu 8 VCCI Building, 171 Võ Thị Sáu, P.7, Quận 3
Xem chi tiết
Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp – Sales Pro

Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp – Sales Pro

 • Khai giảng: 18h15 ngày 21/08/2017
 • Hà Nội: Tầng G – Tòa nhà LADECO, Số 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
 • Khai giảng: 18h15 ngày 21/08/2017
 • TP. HCM: 92 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Xem chi tiết
Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung – MMM

Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung – MMM

 • Khai giảng: 18h15 ngày 10/8/2017
 • Hà Nội: Phòng VIP Tầng G – Tòa nhà LADECO, Số 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.
 • Khai giảng: 18h15 ngày 23/08/2017
 • TP. HCM: 92 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Xem chi tiết
Giám Đốc Điều Hành Chuyên Nghiệp – CEO

Giám Đốc Điều Hành Chuyên Nghiệp – CEO

 • Khai giảng: 18h15 ngày 1/8/2017
 • Hà Nội: Tầng G – Tòa nhà LADECO, Số 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.
 • Khai giảng: 18h15 ngày 25/8/2017
 • TP. HCM: 92 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Xem chi tiết
Thư Ký, Trợ Lý Giám Đốc – PA

Thư Ký, Trợ Lý Giám Đốc – PA

 • Khai giảng: 18h15 ngày 24/07/2017
 • Hà Nội: Tầng G,Tòa nhà LADECO, Số 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.
 • Khai giảng: 18h15 ngày 24/07/2017
 • TP. HCM: 92 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Xem chi tiết
Kỹ Năng Đàm Phán Và Thuyết Trình – N&P

Kỹ Năng Đàm Phán Và Thuyết Trình – N&P

 • Khai giảng: 18h15 ngày 01/08/2017
 • Hà Nội: Tầng G, Tòa nhà LADECO, Số 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.
 • Khai giảng: 18h15 ngày 01/08/2017
 • TP. HCM: 92 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Xem chi tiết
Giám Đốc Tài Chính – CFO

Giám Đốc Tài Chính – CFO

 • Khai giảng: 18h15 ngày 4/8/2017
 • Hà Nội: Tầng G,Tòa nhà LADECO, Số 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.
 • Khai giảng: 18h15 ngày 4/8/2017
 • TP. HCM: 92 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Xem chi tiết
Giám Đốc Marketing Chuyên Nghiệp – CMO

Giám Đốc Marketing Chuyên Nghiệp – CMO

 • Khai giảng: 09h ngày 20/08/2017
 • Hà Nội: Tầng G – Tòa nhà LADECO, Số 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.
 • Khai giảng: 09h ngày 23/09/2017
 • TP. HCM: 92 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q. 1, Hồ Chí Minh
Xem chi tiết
Giám Đốc Nhân Sự – CHRO

Giám Đốc Nhân Sự – CHRO

 • Khai giảng: 18h15 ngày 26/07/2017
 • Hà Nội: Tầng G,Tòa nhà LADECO, Số 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.
 • Khai giảng: 18h15 ngày 26/07/2017
 • TP. HCM: 92 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Xem chi tiết
Khóa học Marketing Online – MO

Khóa học Marketing Online – MO

 • Khai giảng: 09h ngày 16/09/2017
 • Hà Nội: Tầng G, Tòa nhà LADECO, Số 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.
 • Khai giảng: 09h ngày 16/09/2017
 • TP. HCM: 92 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Xem chi tiết
Phong Thủy Trong Kinh Doanh – FS

Phong Thủy Trong Kinh Doanh – FS

 • Khai giảng: 09h ngày 25/11/2017
 • Hà Nội: Tầng G, Tòa nhà LADECO, Số 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.
 • Khai giảng: Liên tục
 • TP. HCM: Phòng học số 92 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q. 1, Hồ Chí Minh
Xem chi tiết
Ứng dụng KPIs/BSC trong quản trị công việc

Ứng dụng KPIs/BSC trong quản trị công việc

 • Khai giảng: 14/10/2017
 • Hà Nội: Phòng VIP Tầng G – Tòa nhà LADECO, Số 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.
 • Khai giảng: Liên tục
 • TP. HCM: Phòng học 1.1B, Số 92 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Xem chi tiết