0


Giám Đốc Điều Hành Chuyên Nghiệp – CEO

Giám Đốc Điều Hành Chuyên Nghiệp – CEO

 • Khai giảng: 18h15 ngày 28/12/2017
 • Hà Nội: Tầng 2, Số 95 Cầu Giấy, Hà Nội.
 • Khai giảng: 18h15 ngày 27/12/2017
 • TP. HCM: 92 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Xem chi tiết
Giám Đốc Marketing Chuyên Nghiệp – CMO

Giám Đốc Marketing Chuyên Nghiệp – CMO

 • Khai giảng: 09h ngày 24/09/2017
 • Hà Nội: Tầng 2, Số 95 Cầu Giấy, Hà Nội.
 • Khai giảng: Đăng ký lịch học
 • TP. HCM: 92 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q. 1, Hồ Chí Minh
Xem chi tiết
Giám Đốc Tài Chính – CFO

Giám Đốc Tài Chính – CFO

 • Khai giảng: Đăng ký lịch học
 • Hà Nội: Tầng 2, Số 95 Cầu Giấy, Hà Nội.
 • Khai giảng: 09h00 ngày 24/9/2017
 • TP. HCM: 92 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Xem chi tiết
Giám Đốc Nhân Sự – CHRO

Giám Đốc Nhân Sự – CHRO

 • Khai giảng: 18h15 ngày 28/11/2017
 • Hà Nội: Tầng 2, Số 95 Cầu Giấy, Hà Nội.
 • Khai giảng: Đăng ký lịch học
 • TP. HCM: 92 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Xem chi tiết
Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung – MMM

Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung – MMM

 • Khai giảng: 18h15 ngày 27/12/2017
 • Hà Nội: Tầng 2, Số 95 Cầu Giấy, Hà Nội.
 • Khai giảng: 18h15 ngày 12/12/2017
 • TP. HCM: 92 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Xem chi tiết
Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp – Sales Pro

Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp – Sales Pro

 • Khai giảng: 23/12/2017
 • Hà Nội: Tầng 2, Số 95 Cầu Giấy, Hà Nội.
 • Khai giảng: 18h15 ngày 11/12/2017
 • TP. HCM: 92 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Xem chi tiết
Thư Ký, Trợ Lý Giám Đốc – PA

Thư Ký, Trợ Lý Giám Đốc – PA

 • Khai giảng: 18h15 ngày 21/11/2017
 • Hà Nội: Tầng 2, Số 95 Cầu Giấy, Hà Nội
 • Khai giảng: 18h15 ngày 30/10/2017
 • TP. HCM: 92 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Xem chi tiết
Kỹ Năng Đàm Phán Và Thuyết Trình

Kỹ Năng Đàm Phán Và Thuyết Trình

 • Khai giảng: 18h15 ngày 18/12/2017
 • Hà Nội: Tầng 2, Số 95 Cầu Giấy, Hà Nội
 • Khai giảng: Đăng ký lịch học
 • TP. HCM: 92 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Xem chi tiết
Phong Thủy Trong Kinh Doanh – FS

Phong Thủy Trong Kinh Doanh – FS

 • Khai giảng: Đăng ký lịch học
 • Hà Nội: Tầng 2, Số 95 Cầu Giấy, Hà Nội
 • Khai giảng: Đăng ký lịch học
 • TP. HCM: Phòng học số 92 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q. 1, Hồ Chí Minh
Xem chi tiết