0


Giám Đốc Điều Hành Chuyên Nghiệp – CEO

Giám Đốc Điều Hành Chuyên Nghiệp – CEO

 • Khai giảng: 18h15 ngày 28/9/2017
 • Hà Nội: Tầng G – Tòa nhà LADECO, Số 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.
 • Khai giảng: 18h15 ngày 15/11/2017
 • TP. HCM: 92 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Xem chi tiết
Giám Đốc Marketing Chuyên Nghiệp – CMO

Giám Đốc Marketing Chuyên Nghiệp – CMO

 • Khai giảng: 09h ngày 24/09/2017
 • Hà Nội: Tầng G – Tòa nhà LADECO, Số 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.
 • Khai giảng: Đăng ký lịch học
 • TP. HCM: 92 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q. 1, Hồ Chí Minh
Xem chi tiết
Giám Đốc Tài Chính – CFO

Giám Đốc Tài Chính – CFO

 • Khai giảng: Đăng ký lịch học
 • Hà Nội: Tầng G,Tòa nhà LADECO, Số 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.
 • Khai giảng: 09h00 ngày 24/9/2017
 • TP. HCM: 92 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Xem chi tiết
Giám Đốc Nhân Sự – CHRO

Giám Đốc Nhân Sự – CHRO

 • Khai giảng: 18h15 ngày 28/11/2017
 • Hà Nội: Tầng G,Tòa nhà LADECO, Số 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.
 • Khai giảng: Đăng ký lịch học
 • TP. HCM: 92 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Xem chi tiết
Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung – MMM

Kỹ Năng Quản Lý Cấp Trung – MMM

 • Khai giảng: 18h15 ngày 26/10/2017
 • Hà Nội: Phòng VIP Tầng G – Tòa nhà LADECO, Số 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.
 • Khai giảng: Đăng ký lịch học
 • TP. HCM: 92 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Xem chi tiết
Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp – Sales Pro

Kỹ Năng Bán Hàng Chuyên Nghiệp – Sales Pro

 • Khai giảng: 9:00 ngày 21.10.2017
 • Hà Nội: Tầng G – Tòa nhà LADECO, Số 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
 • Khai giảng: 18h15 ngày 09.10.2017
 • TP. HCM: 92 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Xem chi tiết
Thư Ký, Trợ Lý Giám Đốc – PA

Thư Ký, Trợ Lý Giám Đốc – PA

 • Khai giảng: 18h15 ngày 21/11/2017
 • Hà Nội: Tầng G,Tòa nhà LADECO, Số 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.
 • Khai giảng: 18h15 ngày 16/10/2017
 • TP. HCM: 92 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Xem chi tiết
Kỹ Năng Đàm Phán Chuyên Nghiệp

Kỹ Năng Đàm Phán Chuyên Nghiệp

 • Khai giảng: Đăng ký lịch học
 • Hà Nội: Tầng G, Tòa nhà LADECO, Số 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.
 • Khai giảng: Đăng ký lịch học
 • TP. HCM: 92 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Xem chi tiết
Khóa Học Excel Văn Phòng

Khóa Học Excel Văn Phòng

 • Khai giảng: Đăng ký lịch học
 • Hà Nội: Tầng G, Tòa nhà LADECO – Số 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
 • Khai giảng: Đăng ký lịch học
 • TP. HCM: 449 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM
Xem chi tiết
Khóa Học Kỹ Năng Giao Tiếp

Khóa Học Kỹ Năng Giao Tiếp

 • Khai giảng: d
 • Hà Nội: Tầng G, Tòa nhà LADECO – Số 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
 • Khai giảng: Đăng ký lịch học
 • TP. HCM: 449 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM
Xem chi tiết
Khóa Học Kỹ Năng Thuyết Trình

Khóa Học Kỹ Năng Thuyết Trình

 • Khai giảng: 23/10/2017
 • Hà Nội: Tầng G, Tòa nhà LADECO – Số 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
 • Khai giảng: Đăng ký lịch học
 • TP. HCM: 449 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP.HCM
Xem chi tiết
Khóa học Google Adwords

Khóa học Google Adwords

 • Khai giảng: Đăng ký lịch học
 • Hà Nội: Tầng G – Tòa nhà LADECO, Số 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.
 • Khai giảng: Đăng ký lịch học
 • TP. HCM: 92 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Xem chi tiết
Khóa Học Facebook Ads

Khóa Học Facebook Ads

 • Khai giảng: Đăng ký lịch học
 • Hà Nội: Tầng G – Tòa nhà LADECO, Số 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.
 • Khai giảng: Đăng ký lịch học
 • TP. HCM: 92 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Xem chi tiết
Khóa học SEO Căn Bản

Khóa học SEO Căn Bản

 • Khai giảng: Đăng ký lịch học
 • Hà Nội: Tầng G, Tòa nhà LADECO, Số 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.
 • Khai giảng: Đăng ký lịch học
 • TP. HCM: 92 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Xem chi tiết
Phong Thủy Trong Kinh Doanh – FS

Phong Thủy Trong Kinh Doanh – FS

 • Khai giảng: Đăng ký lịch học
 • Hà Nội: Tầng G, Tòa nhà LADECO, Số 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.
 • Khai giảng: Đăng ký lịch học
 • TP. HCM: Phòng học số 92 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q. 1, Hồ Chí Minh
Xem chi tiết
Ứng dụng KPIs/BSC trong quản trị công việc

Ứng dụng KPIs/BSC trong quản trị công việc

 • Khai giảng: Đăng ký lịch học
 • Hà Nội: Phòng VIP Tầng G – Tòa nhà LADECO, Số 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.
 • Khai giảng: Đăng ký lịch học
 • TP. HCM: Phòng học 1.1B, Số 92 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Xem chi tiết