Khóa học Đào tạo lớp quản lý toà nhà

Khóa học Đào tạo lớp quản lý toà nhà

Học viện doanh nhân GED giới thiệu khóa học Khóa học Đào tạo lớp quản lý toà nhà Chương 1: Dẫn nhập 1. Giới thiệu khái niệm về “Property Management” 2. Sự khác nhau giữa “Residential 3. and Commercial Buildings” 4. Trở thành một “Property Manager” Chương 2: Quản Lý Cao Ốc 1. Sơ đồ quản … Xem Thêm
CEO Group Lãi ròng quý 2 hơn 28 tỷ đồng

CEO Group Lãi ròng quý 2 hơn 28 tỷ đồng

CEO Group Lãi ròng quý 2 hơn 28 tỷ đồng, gấp 3,5 lần cùng kỳ 2014  Lũy kế 6 tháng đầu năm, C.E.O Group đạt doanh thu 229,22 tỷ đồng, LNST 65,51 tỷ đồng, tương ứng doanh thu tăng gấp 3 lần và LNST gấp 4,6 lần so với kết quả trong nửa đầu năm … Xem Thêm
Khóa học Định Mức Lao Động Tiền Lương và Bảo Hiểm Xã Hội

Khóa học Định Mức Lao Động Tiền Lương và Bảo Hiểm Xã Hội

Tiền lương là phần thu nhập của người lao động được tính dựa trên cơ sở số lượng công việc và chất lượng làm việc. Đối với doanh nghiệp, tiền lương là khoản chi phí được các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Gắn liền với tiền lương là các khoản trích theo lương, trong … Xem Thêm
Khóa học Luật Kinh Doanh Cơ Bản GED

Khóa học Luật Kinh Doanh Cơ Bản GED

Lợi ích của khóa học: Học viên sẽ có một sự hiểu biết về định dạng và chức năng của báo cáo tài chính, bao gồm cả phân tích và giải thích các báo cáo tài chính. Nó cũng bao gồm việc sản xuất các báo cáo tài chính cho các nhóm công ty hợp … Xem Thêm