Cá Nhân Xin Xác Nhận Sơ Yếu Lý Lịch Ở Đâu? Cần Giấy Tờ Gì? Chứng Thực Sơ Yếu Lý Lịch Ở Đâu

1. Quy định về lý lịch cá nhân

Qua tìm hiểu của doanhnhan.edu.vn thì hiện nay việc quy định về tên gọi của lý lịch cá nhân có sự chưa thống nhất, mỗi ngành quy định khác nhau, có văn bản ghi rõ là sơ yếu lý lịch, có văn bản lại quy định là lý lịch học sinh, sinh viên, có văn bản quy định tờ khai lý lịch cá nhân, có văn bản quy định bản khai lý lịch….

Đang xem: Xác nhận sơ yếu lý lịch

a) Sơ yếu lý lịch

Đối với cán bộ, công chức viên chức thì Bộ Nội vụ quy định cụ thể mẫu sơ yếu lý lịch tại các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nội vụ.

*

Quy định mới về xác nhận lý lịch cá nhân

2. Quy định về xác nhận sơ yếu lý lịch cá nhân

2.1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức

Đối với sơ yếu lý lịch của cán bộ, công chức, viên chức thì Bộ Nội vụ nêu rõ là Thủ trưởng cơ quan, đơn vị (ký, đóng dấu) không hướng dẫn ghi nội dung gì.

…………, Ngày…….tháng………năm 20……

Thủ trưởng đơn vị sử dụng viên chức

(Ký tên, đóng dấu)

2.2. Đối với Bản khai lý lịch

Đối với Bản khai lý lịch theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP và một số bản khai lý lịch khác thì có ghi chung là Xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, không nêu rõ xác nhận nội dung gì.

Xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội trực tiếp quản lý

2.3. Đối với lý lịch học sinh, sinh viên

Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ phải xác nhận nội dung chấp hành pháp luật…., cụ thể như sau:

Xác nhận của Chính quyền Xã, Phường nơi học sinh, sinh viên cư trú

(Đề nghị Chính quyền địa phương xác nhận theo nội dung: Hộ khẩu thường trú, việc thực hiện nghĩa vụ công dân và chấp hành pháp luật của học sinh, sinh viên tại địa phương).

Từ các quy định nêu trên cho thấy việc quy định xác nhận sơ yếu lý lịch của mỗi ngành, lĩnh vực có quy định khác nhau về thẩm quyền xác nhận, như cán bộ, công chức, viên chức thì thủ trưởng xác nhận, lý lịch cá nhân thì UBND xã, phường nơi thường trú, nơi cư trú xác nhận. Về nội dung thì đối với CBCCVC chỉ ký và đóng dấu, đối với các ngành nghề kinh doanh thì ghi chung là có xác nhận của UBND xã, phường, đối học sinh, sinh viên, hồ sơ xin việc thì ghi rõ việc chấp hành pháp luật…

Theo Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch thì thủ tục chứng thực chữ ký cũng được áp dụng đối với Chứng thực chữ ký của người khai lý lịch cá nhân, và trong các văn bản hướng dẫn của Bộ Tư pháp thì cơ quan chứng thực không được ghi việc chấp hành pháp luật của cá nhân vào trong xác nhận sơ yếu lý lịch.

Chứng thực

Ông/bà …………… Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu (3)số …….., cam đoan đã hiểu, tự chịu trách nhiệm về nội dung của giấy tờ, văn bản và đã ký vào giấy tờ, văn bản này trước mặt tôi.

Xem thêm: Nghệ Sĩ Ánh Hoa – : Người Mẹ Truân Chuyên Từ Màn Ảnh Đến Đời Thật

Số chứng thực ………….. quyển số ………… (1) – SCT/CK, CĐ

Ngày ………… tháng ………. năm ………….

Người thực hiện chứng thực ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (2)

b) Từ ngày 20.4.2020 vừa chứng chữ ký vừa xác nhận nội dung

Xem clip hướng dẫn xác nhận sơ yếu lý lịch mới nhất

– Các quy định về chứng thực chữ ký tại Mục 3 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP được áp dụng để chứng thực chữ ký trên tờ khai lý lịch cá nhân. Người thực hiện chứng thực không ghi bất kỳ nhận xét gì vào tờ khai lý lịch cá nhân, chỉ ghi lời chứng chứng thực theo mẫu quy định tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP. Trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác về việc ghi nhận xét trên tờ khai lý lịch cá nhân thì tuân theo pháp luật chuyên ngành.

– Người yêu cầu chứng thực phải chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung trong tờ khai lý lịch cá nhân của mình. Đối với những mục không có nội dung trong tờ khai lý lịch cá nhân thì phải gạch chéo trước khi yêu cầu chứng thực.

Cụ thể như đối với lý lịch học sinh, sinh viên thì Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ ghi việc chấp hành pháp luật thì UBND cấp xã khi tiếp nhận, giải quyết thì ghi việc chấp hành pháp luật của học sinh, sinh viên vào lý lịch. Hay như đối với bản khi lý lịch để đăng ký kinh doanh theo Nghị định 96 thì UBND cấp xã có quyền xác nhận nội dung vào lý lịch.

(Xác nhận sơ yếu lý lịch ở nơi thường trú hay nơi tạm trú)

Còn đối với lý lịch cá nhân, sơ yếu lý lịch trong hồ sơ xin việc theo mẫu cá nhân tự khai mà không có các văn bản pháp luật chuyên ngành khác quy đĩnh phải nhận xét trong lý lịch thì người chứng thực không được ghi nhận xét vào lý lịch cá nhân, sơ yếu lý lịch của công dân mà chỉ thực hiện chứng thực chữ ký theo đúng hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư 01/2020/TT-BTP.

Xem thêm: Những Lời Chúc 20/10 Cho Bạn Bè Hay Và Hài Hước Nhất, Lời Chúc Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10 Hay Nhất

doanhnhan.edu.vn rất mong nhận được ý kiến trao đổi của bạn đọc nhất là các quy định của pháp luật chuyên ngành quy định về nhận xét trong sơ yếu lý lịch, lý lịch cá nhân. Ý kiến vui lòng ghi ở mục bình luận bên dưới bài viết.