Wanna One – Chatbot Vietnamese

WANNA – ONE (  워너원) ý nghĩa : Các thành viên sẽ hoà lại làm một Được thành lập bởi công ti : CJ E&M Quản lí bởi công ti : YMC EntertainmentWanna One sẽ hoạt động đến tháng 12 năm 2018 dưới tướng YMC EntertainmentGồm 11 thành viên : 1. Kang Daniel

*

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

3. Lee Dae Hwi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

5. Ong Seong Woo

*

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đang xem: Wanna one

Xem thêm: Thiết Kế Nhà Có Diện Tích Nhỏ, 3 Cách Để Thiết Kế Nhà Đẹp Chỉ Với Diện Tích Nhỏ

Xem thêm: Biết Gì Về Spacespeakers Thành Viên, Nhóm Rap Spacespeakers Kỷ Niệm 9 Năm

7. Lai Guan Lin

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

9. Hwang Min Hyun

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

READ:  Xem Phim Zombie 2020 Hàn Quốc, Top 20 Bộ Phim Zombie, Xác Sống Hay Nhất

11. Ha Sung Woon

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Người nổi tiếng