Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) | Doanhnhan.edu.vn

2. Luyện tập và củng cố

Qua nội dung bài học này các em cần nắm lại các nội dung sau.

 • Nguyên nhân Pháp tiến hành vơ vét,khai thác của thuộc địa trong chiến tranh thế giới thứ nhất.
 • Những biến động về kinh tế, xã hội của Việt Nam trong thời kì 1914-1918
 • Xuất hiện khuynh hướng yêu nước mới và buổi đầu hoạt động cứu quốc của Nguyễn Tất Thành.

2.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Lịch sử 11 Bài 24 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

 • Câu 1:

  Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, ở Việt Nam ngoài thực dân Pháp, còn có giai cấp nào trở thành đối tượng của cách mạng Việt Nam

  • A.
   Giai cấp nông dân
  • B.
   Giai cấp công nhân
  • C.
   Giai cấp đại địa chủ phong kiến
  • D.
   Giai cấp tư sản, dân tộc
 • Câu 2:

  Vì sao tư bản Pháp chú trọng đến việc khai thác mỏ than ở Việt Nam?

  • A.
   Ở Việt Nam có trữ lượng than lớn.
  • B.
   Than là nguyên liệu chủ yếu phục vụ cho công nghiệp chính quốc.
  • C.
   Để phục vụ cho nhu cầu công nghiệp chính quốc
  • D.
   Tất cả cùng đúng.
 • Câu 3:

  Việt Nam Quang Phục Hội tan rã và rơi vào tay Pháp vào năm nào?

  • A.
   1915  
  • B.
   1916  
  • C.
   1917
  • D.
   1918

Câu 4 – Câu 10: Xem thêm phần trắc nghiệm để làm thử Online

2.2. Bài tập SGK

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Lịch sử 11 Bài 24 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Bài tập 1.3 trang 115 SBT Lịch Sử 11

Bài tập 1.4 trang 115 SBT Lịch Sử 11

Bài tập 1.5 trang 115 SBT Lịch Sử 11

Bài tập 2 trang 116 SBT Lịch Sử 11

Bài tập 3 trang 116 SBT Lịch Sử 11

Bài tập 4 trang 117 SBT Lịch Sử 11

Bài tập 5 trang 118 SBT Lịch Sử 11

Bài tập 6 trang 118 SBT Lịch Sử 11

Bài tập 7 trang 119 SBT Lịch Sử 11

Bài tập 8 trang 119 SBT Lịch Sử 11

Bài tập 9 trang 120 SBT Lịch Sử 11

Bài tập 10 trang 121 SBT Lịch Sử 11

3. Hỏi đáp Bài 24 Lịch sử 11

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Lịch sử HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Bức tranh của em gái tôi - Tạ Duy Anh | Doanhnhan.edu.vn