Vật lý 9 Bài 50: Kính lúp | Doanhnhan.edu.vn

Bài 1:

Dùng kính lúp có số bội giác 2x và kính lúp có số bội giác 3x để quan sát cùng một vật và với cùng điều kiện thì trong trường hợp nào ta sẽ thấy ảnh lớn hơn? Trong hai kính đó, kính nào có tiêu cự dài hơn?

Hướng dẫn giải:

  • Dùng kính lúp có số bội giác 3x ta sẽ thấy ảnh lớn hơn khi dùng kính lúp có số bội giác 2x khi quan sát cùng một vật trong cùng một điều kiện quan sát.
  • Kính lúp 2x có tiêu cự dài hơn kính 3x.

Bài 2:

Một người dùng kính lúp có tiêu cự 10 cm để quan sát một vật nhỏ. Vật đặt cách kính 8 cm.

a. Dựng ảnh của vật qua kính, không cần đúng tỉ lệ.

b. Ảnh là ảnh thật hay ảnh ảo?

c. Ảnh lớn hơn hay nhỏ hơn vật bao nhiêu lần?

Hướng dẫn giải:

a. Dựng ảnh như hình 50.3 

Hình 50.3

b. Ảnh này là ảnh ảo

c. Hai tam giác OAB và OAB đồng dạng với nhau nên: (frac{A’B’}{AB}=frac{OA’}{OA}=frac{OA’}{8}) (1)

Hai tam giác FOI và FAB đồng dạng với nhau nên:

(frac{A’B’}{OI}=frac{F’A’}{F’O}=frac{10+OA’}{10}=1+frac{OA’}{10})

Vì OI = AB ta có: (1+frac{OA’}{10})= (frac{A’B’}{AB}=frac{OA’}{8})

Từ đó suy ra: OA = 40 cm. Thay trở lại (1) ta được:  (frac{A’B’}{AB}=frac{OA’}{8} = frac{40}{8})  = 5

Hay AB = 5 AB. Vậy ảnh lớn gấp 5 lần vật.

READ:  Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX | Doanhnhan.edu.vn

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập