Vật lý 9 Bài 37: Máy biến thế | Doanhnhan.edu.vn

Bài 1

Cuộn sơ cấp của máy biến thế có 4 400 vòng, cuộn thứ cấp có 240 vòng. Khi đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một hiệu điện thế xoay chiều 220V thì ở hai đầu dây cuộn thứ cấp có hiệu điện thế là bao nhiêu ?

Hướng dẫn giải:

Áp dụng công thức (N_1 over N_2) = (U_1over U_2) suy ra hiệu điện thế của cuộn thứ cấp là U2(U_1. N_2 over N_1 ) = (240.220 over 4400) = 12V

Bài 2

Một máy biến thế có hiệu điện thế cuộn sơ cấp là 220V, số vòng cuộn sơ cấp là 500vòng, hiệu điện thế cuộn thứ cấp là 110V. Hỏi số vòng của cuộn thứ cấp là bao nhiêu vòng?

Hướng dẫn giải:

Ta có: N1=500  vòng                  U1=220 V

          N2=  ?    vòng                  U2=110 V

Công thức (N_1 over N_2) = (U_1over U_2) suy ra số vòng của cuộn thứ cấp là N2(N_1. U_2 over U_1 ) = (500.110 over 220) = 250vòng

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Đa dạng của lớp Thú và Các bộ Móng guốc và bộ Linh trưởng | Doanhnhan.edu.vn