Vật lý 12 Bài 1: Dao động điều hòa | Doanhnhan.edu.vn

Bài 1

Một vật dao động điều hòa trên đoạn thẳng dài 4cm với (f = 10Hz). Lúc (t = 0) vật qua VTCB theo chiều dương của quỹ đạo. Viết phương trình dao động của vật.

Hướng dẫn giải

Ta có tần số góc (omega = 2pi f = pi) và biên độ (A = frac{MN}{2} = 2cm) 

Điều kiện ban đầu (t = 0):  (x_0 = 0, v_0 > 0Rightarrow) (varphi =-frac{pi}{2}Rightarrow x=2cos(20pi t-frac{pi}{2})) (cm).

Bài 2

Phương trình của một vật dao động điều hòa có dạng: (x=-6cos(pi t+frac{pi}{6})) (cm). Hãy cho biết chu kì, biên độ và pha ban đầu của dao động.

Hướng dẫn giải

Từ phương trình dao động ta có:

(x=-6cos(pi t+frac{pi}{6})) = (x= 6cos(pi t+frac{pi}{6}-pi)) (cm)

(Rightarrow A=6) (cm) ; (omega= 2 pi) (rad/s) ; (varphi= – frac{5 pi}{6}) (rad)

Bài 3:

Một vật chuyển động điều hòa phải mất 0,25 s để đi từ điểm có vận tốc bằng 0 tới điểm tiếp theo cũng có vận tốc bằng 0. Khoảng cách giữa hai điểm là 36 cm. Tính chu kì, tần số và biên độ của dao động.

Hướng dẫn giải

Sơ đồ thời gian

 

a. (T = 0,5 s. )

b. (f = 2 Hz; A = 18 cm.)

  • Hai vị trí biên cách nhau 36 cm, nên biên độ A = 18 cm.

  • Thời gian đi từ vị trí nầy đến vị trí bên kia là (frac{1}{2}T) nên chu kì (T = 0,5 s. ) và tần số (f = frac{1}{T} = 2Hz)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Con người là chủ thể của lịch sử, là mục tiêu phát triển của xã hội | Doanhnhan.edu.vn