Vật lý 11 Bài 26: Khúc xạ ánh sáng | Doanhnhan.edu.vn

Bài 1:

Tia sáng đi từ nước có chiết suất 4/3 sang thủy tinh có chiết suất 1,5. Tính góc khúc xạ và góc lệch D tạo bởi tia khúc xạ và tia tới, biết góc tới (i=30^o).

Hướng dẫn giải

Theo đề bài:  (n_1=) = 4/3;  (n_2=) 1,5; (i=30^o)

Áp dụng Định luật khúc xạ ánh sáng: (n_1sini=n_2sinr)

⇒ (r=26,4^o)

⇒ Góc lệch D= i-r=(3,6^o)

Bài 2: 

Một cây cọc dài được cắm thẳng đứng xuống một bể nước chiết suất 4/3. Phần cọc nhô ra ngoài mặt nước là 30 cm, bóng của nó trên mặt nước dài 40 cm và dưới đáy bể nước dài 190 cm. Tính chiều sâu của lớp nước.

Hướng dẫn giải: 

Theo đề bài: (n_1) = 1; (n_2) = 4/3.

CD = 190cm; BI = CH = 40cm; AB = 30cm

Bài 2

Ta có:   (tani=frac{BI}{AB}=frac{40}{30}=frac{4}{3} Rightarrow i=53^o)

Áp dụng Định luật khúc xạ ánh sáng: (n_1sini=n_2sinr)

⇒ (sinr=0,6)

⇒ (r=37^o)

⇒ (tanr=frac{HD}{IH}=frac{CD-CH}{IH})

⇒ IH=200cm

Vậy, chiều sâu của lớp nước là 200m

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Giới thiệu chung hệ nội tiết | Doanhnhan.edu.vn