Văn hóa cổ đại Hi Lạp và Rô-ma đã phát triển như thế nào? Tại sao nói các hiểu biết khoa học đến đây mới trở th | Doanhnhan.edu.vn

a.) Văn hóa cổ đại Hy Lạp và Rô Ma:

* Lịch và chữ viết:

– Lịch: người Rô Ma cổ đại đã tính được lịch dương…

– Chữ viết: Hệ chữ cái Rô Ma, ban đầu có 20 chữ, sau đó thêm 6 chữ, làm thành hệ thống chữ cái hoàn chỉnh như ngày nay.

-Ý nghĩa: Là cống hiến lớn lao của dân cư Địa Trung Hải cho nền văn minh nhân loại.

* Sự ra đời của khoa học: -Chủ yếu các lĩnh vực: Toán , lý, sử, địa.

– Một số nhà khoa học nổi tiếng: Ta-lét(Thales), Pi-ta-go (Pythagoras), Ơ-clit (Euclide)…

* Văn học:

– Văn học viết phát triển cao, hình thành các thể loại văn học: Tiểu thuyết, thơ trữ tình, bi kịch, hài kịch… Chủ yếu là kịch (kịch kèm theo hát).

-Tác phẩm tiêu biểu: I-li-at và Ô-đi-xê…

– Một số nhà viết kịch tiêu biểu: Xố-phốc-cơ (Sophocles), Ê-sin (Aeschyus)…

* Nghệ thuật:

– Nghệ thuật hoàn mỹ đậm tính nghệ thuật và tính dân tộc.

– Một số công trình kiến trúc điêu khắc tiêu biểu:

+ Kiến trúc: Đền Pac-tê-nông…

+ Điêu khắc: lực sĩ ném đĩa, tượng nữ thần A-tê-na…

b.) Những hiếu biết khoa học đến đây mới trở thành khoa học:

– Khoa học đến thời Hy Lạp, Rô ma, mới trở thành khoa học vì có độ chính xác khoa học dạt tới trình độ khái quát thành định lý, lý thuyết và nó thực hiện bởi các nhà khoa học có tên tuổi, đặt nền móng cho nền khoa học đó sau này.

READ:  Bảo vệ di sản văn hóa | Doanhnhan.edu.vn

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập