Unit 8 lớp 8 Read | Doanhnhan.edu.vn

1. Unit 8 Lớp 8 Read Task 1

Complete the summary. Use information from the passage. (Hoàn thành tóm tắt sau, dùng thông tin từ đoạn văn trên.)

People from the countryside are (1)_____ their (2)_____ to go and live in the (3)____ . Fanning can sometimes be a difficult life and these people from (4)____ areas feel the (5)_____ offers more opportunities. However, many people coming to the city create (6)_________ . There may not be enough (7)_____ or (8)______ , while water and electricity supplies may not be adequate. This is a (9)_____ facing governments around the (10)______ .

Guide to answer

(1) leaving

(2) home

(3) city

(4) urban

(5) city

(6) problems

(7) schools

(8) hospitals

(9) problem

(10) world

2. Unit 8 Lớp 8 Read Task 2

Find the word in the passage that means (Hãy tìm từ trong đoạn văn mà có nghĩa là)

a) of the countryside                         ………………………………..

b) as many as needed                        ………………………………..

c) become greater or larger                ………………………………..

d) a great pressure                            ……………………………..      

e) a terrible event                             ………………………………                                        

f) of the city or city life                     ………………………………..

READ:  Bài 1: Tình cảm | Doanhnhan.edu.vn

Guide to answer

a. of the countryside: rural (thuộc vùng nông thôn)

b. as many as needed: plentiful (phong phú, dồi dào)

c. become greater or larger: increase (tăng)

d. a great pressure: strain (sức ép)

e. a terrible event: tragedy (bi kịch)

f. of the city or city life: urban (thuộc thành thị)

3. Bài dịch Read Unit 8 Lớp 8

Nhiều dân quê đang bỏ lại đằng sau lối sống truyền thống của họ và chuyển đến thành phố. Họ tin rằng ở thành phố có nhiều công việc được trả lương hậu hĩnh.

Trên nông trại ở quê nhà, sống luôn là là một cuộc vật lộn với thiên nhiên. Bão tố, lụt lội hay hạn hán có thể dễ dàng phá hỏng cả vụ mùa và đẩy nông dân vào cảnh trắng tay cho đến năm sau. Thường thì nông dân kiếm việc khác khi họ cần nhiều tiền hơn để nuôi sống gia đình.

Tuy nhiên sự gia tăng dân số đã dẫn đến tình trạng quá đông đúc ở nhiều thành phố. Điều này gây sức ép rất lớn cho trường học, bệnh viện cũng như các nguồn cung cấp điện và nước. Sự ô nhiễm ngày càng gia tăng là một hậu quả chẳng mấy dễ chịu khác.

Con người cũng góp phần vào bi kịch này. Gia đình đôi lúc phải sống xa nhau. Trong những trường hợp như thế này, trẻ con có thể sống ở nhà với bà con trong lúc bố mẹ chúng đến sống ở thành phố.

READ:  Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật | Doanhnhan.edu.vn

Các chính phủ trên thế giới đang cố gắng cung cấp các phương tiện sinh hoạt cho những người dân di cư này, nhưng việc này là cả một vấn đề.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập