Unit 11 lớp 10 Reading | Doanhnhan.edu.vn

1. Before You Read Unit 11 Lớp 10

Work with a partner. Answer the following questions. (Làm việc với bạn học. Trả lời các câu hỏi sau.)

1. Have you ever been to a national park? (Bạn đã từng đến một vườn quốc gia bao giờ chưa?)

2. Can you name some of the national parks in Vietnam and in the world? (Bạn có thể kể tên một số vườn quốc gia ở Việt Nam và trên thế giới?)

3. What trees and animals can you see in a national park? (Bạn có thể nhìn thấy các loài cây và động vật nào trong một vườn quốc gia?)

Guide to answer

1. Yes, I have ever been to Nam Cat Tien National Park in Dong Nai province.

2. In Viemam, there are Cuc Phuong National Park, Cat Tien National Park and Bach Ma National Park.

Nairobi National Park in Kenya and Everglades National Park in USA.

3. In a national park, I can see secular trees and rare wild animals and valuable plants.

2. While You Read Unit 11 Lớp 10

Read the passages, and then do the tasks that follow. (Đọc các đoạn văn, và sau đó làm các bài tập theo sau.)

2.1. Unit 11 Reading Task 1

Find the word in the passage that best suits each of the following definitions. (Tìm từ trong đoạn văn mà phù hợp nhất với mỗi định nghĩa sau.)

READ:  Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB = 2R và tia tiếp tuyến Ax cùng phía với nửa đường tròn đối với AB. | Doanhnhan.edu.vn

1. establish to start an organization that is intended to continue for a long time

2. ______ to have something inside

3. ______ a group/ groups of animals or plants

4. ______ a state of continuing to live or exist

5. ______ related to an area near a tropical area

6. ______ a state of being polluted

Guide to answer

1. establish: thành lập, thiết lập

2. contain: chứa đựng, bao hàm

3. species: loài

4. survival: sự sống sót, tồn tại

5. sub-tropical: cận nhiệt đới

6. contamination: bị ô nhiễm

2.2. Unit 11 Reading Task 2

Answer the following questions. (Trả lời các câu hỏi sau.)

1. What is the area of the rainforest in Cuc Phuong National park? (Diện tích rừng nhiệt đới trong Vườn quốc gia Cúc Phương là bao nhiêu?)

2. Why would November be a suitable time to visit park? (Tại sao tháng Mười Một sẽ là thời gian thích hợp nhất để đến thăm Vườn quốc gia này?)

3. What can people learn in Nairobi National Park? (Người ta có thể học được gì trong Công viên quốc gia Nairobi?)

4. What kinds of animals are taken care of in the Orphanage? (Các loài động vật nào được chăm sóc trong Trại mồ côi?)

5. Why is Everglades National Park endangered? (Tại sao Công viên quốc gia Everglades đang bị nguy hiểm?)

6. What do you think will happen to Everglades National park if more chemicals are released into the water? (Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy đến với Công viên quốc gia Everglades nếu ngày càng nhiều hóa chất được thải vào trong nguồn nước?)

READ:  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD; các điểm M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, BC và CD; CM cắt DN tạ | Doanhnhan.edu.vn

Guide to answer

1. The area of the rainforest in Cuc Phuong National Park is 200 square kilometres.

2. Because it is the time when the dry season is over.

3. They can learn about the habits of animals and how one species is dependent upon another for survival.

4. In the Orphanage, orphaned and abandoned animals are taken care of.

5. Everglades National Park is endangered because of the toxic levels of chemicals in the water.

6. If people do not stop releasing toxic chemicals into the water, plants and animals there will disappear / be killed.

3. After Your Read Unit 11 Lớp 10

Discuss in groups. Which of the three national parks would you like to visit most? Why? (Thảo luận nhóm. Công viên nào trong ba Công viên quốc gia bạn muốn thăm nhất? Vì sao?)

I’d like to visit Cuc Phuong National Park most due to the following reasons. First it is in our country. Therefore it is easy and not so expensive for us to go there. Next it is said to be old for we can find a one-thousand-year-old tree and a large variety of rainforest. Moreover, tourists can study butterflies, visit caves and hike mountains. Finally, we can see the work being done to protect threatened and endangered species.

4. Bài dịch Reading Unit 11 Lớp 10

Vườn quốc gia Cúc Phương, Việt Nam

Vườn quốc gia Cúc Phương nằm cách Hà Nội 160 km về phía Tây Nam. Nó là công viên đầu tiên trong số chín Vườn quốc gia được thành lập với diện tích rừng nhiệt đới trên 200 km2. Du khách đến đây để nghiên cứu các loài bướm, tham quan hang động, leo núi và chiêm ngưỡng loài cây có ngàn năm tuổi. Thời gian thích hợp nhất để thăm rừng là vào mùa khô từ tháng Mười đến tháng Tư, khi mùa mưa đã qua.

READ:  Bài 3: Các thiết bị vào/ra | Doanhnhan.edu.vn

Công viên quốc gia Nairobi, Kenya

Công viên quốc gia Nairobi là công viên nhỏ nhất ở Kenya, nhưng có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên với nhiều chủng loài động vật sống ở đây. Du khách, đặc biệt là trẻ em, có thể đến đây để học cách nhận biết các loài động vật và thực vật khác nhau. Họ cũng có thể nhận biết thói quen sinh hoạt của động vật và cách một loài phải phụ thuộc vào loài khác để sinh tồn như thế nào. Một điểm thú vị của công viên này là Trại mồ côi, nơi chăm sóc các con thú mất cha mẹ hay bị bỏ rơi.

Công viên quốc gia Everglades, Mỹ

Công viên quốc gia Everglades là khu bảo tồn hoang dã cận nhiệt đới ở về phía đông nam nước Mỹ. Công viên quốc gia này rất đặc biệt vì nó có cả động, thực vật, của vùng nhiệt đới và ôn đới. Do sự gia tăng dân số và việc sử dụng đất đai ở các khu lân cận để canh tác, nên nước đã bị nhiễm độc hoá chất. Sự ô nhiễm này đã đe dọa công viên và nhiều loài động vật sống trong đó.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập