Tuần 25 – Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại | Doanhnhan.edu.vn

Câu 1 (trang 77 sgk Tiếng Việt 5): Đọc đoạn trích sau của truyện Thái sư Trần Thủ Độ:

Có lần, Linh Từ Quốc Mẫu, vợ ông, muốn xin riêng cho một người làm chức câu đương. Trần Thủ Độ bảo người ấy:

– Ngươi có phu nhân xin cho làm chức câu đương, không thể ví như những câu đương khác. Vì vậy, phải chặt một ngón chân để phân biệt.

Người ấy kêu van mãi, ông mới tha cho.

Theo ĐẠI VIỆT SỬ KÍ TOÀN THƯ

Câu 2 (trang 78 sgk Tiếng Việt 5): Dựa theo nội dung của đoạn trích trên, em hãy cùng các bạn trong nhóm viết tiếp một số lời đối thoại để hoàn chỉnh màn kịch theo gợi ý sau:

Xin Thái sư tha cho!

Nhân vật: Trần Thủ Độ; một phú nông muốn xin làm chức câu đương; mấy anh lính hầu.

Cảnh trí: Công đường có đặt một án thu lớn. Trên án thu có hộp bút, vài cuốn sách, một chiếc quạt. Trần Thủ Độ đang ngồi viết bên án thư. Hai bên có mấy người lính đúmg cung kính.

Thời gian: Buổi sáng. 

Gợi ý lời đối thoại: 

– Trần Thủ Độ lệnh cho lính hầu mời phú nông vào.

– Trần Thủ Độ hỏi tên tuổi, nguyện vọng của phú nông.

– Trần Thủ Độ hỏi phú nông về chức phận của câu đương.

– Phú nông trả lời, chứng tỏ rất ít hiểu biết về chức phận của câu đương.

READ:  Lịch sử 7 Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 | Doanhnhan.edu.vn

– Trần Thủ Độ bảo phải chặt một ngón chân của phú nông để đánh dấu.

– Phú nông sợ hãi kêu van xin tha.

– Trần Thủ Độ tha cho anh ta.

Lính: – (Bước vào) Bẩm Thái sư! Người nhà phu nhân đã tới rồi ạ.

Trần Thủ Độ: – Cho anh ta vào!

(Lính đi ra, sau đó dẫn vào một người khoảng 30 tuổi, ăn mặc kiểu nhà giàu nhưng hơi quê kệch.)

Phú nông : – Lạy Đức Ông!

Trần Thủ Độ: – Ngươi có phải là Đặng Văn Sửu không?

Phú nông:…

Trả lời: Viết tiếp một số lời đối thoại

Gợi ý:

Phú nông: – Bẩm, vâng

Trần Thủ Độ: – Ta nghe phu nhân nói ngươi muốn xin chức câu đương đúng vậy không?

Phú nông: – (vui vẻ mừng) Dạ, đội ơn Đức Ông. Xin Đức Ông giúp con được thoả nguyện ước.

Trần Thủ Độ: –  Ngươi có biết chức câu đương phải làm những việc gì không?

Phú nông: – Dạ bẩm… bẩm… (gãi đầu, lúng túng) con phải… phải, đi bắt tội phạm ạ.

Trần Thủ Độ: – Làm sao ngươi biết kẻ nào là tội phạm?

Phú nông: – Dạ bẩm… bẩm… con cứ thấy nghi nghi là bắt ạ.

Câu 3 (trang 78 sgk Tiếng Việt 5): Phân vai đọc lại (hoặc diễn thử) màn kịch trên.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập