Truyện Kiều – Phần 1: Tác giả Nguyễn Du | Doanhnhan.edu.vn

3. Soạn bài Truyện Kiều – Phần 1: Tác giả Nguyễn Du

Nguyễn Du là nhà thơ sống hết mình, tư tưởng, tình cảm, tài năng nghệ thuật của ông xuyên suốt các tác phẩm của ông, xuyên suốt cuộc đời ông và thể hiện rõ nhất qua áng văn chương tuyệt vời là “Truyện Kiều”. Để tìm hiểu khái quát hơn về tác giả, các em có thể tham khảo bài soạn tại đây: Bài soạn Truyện Kiều – Phần 1: Tác giả Nguyễn Du.

4. Một số bài văn mẫu về bài Truyện Kiều – Phần 1: Tác giả Nguyễn Du

Nguyễn Du là một thiên tài văn học với nhiều tác phẩm có giá trị gồm ba tập thơ bằng chữ Hán gồm Thanh Hiên Thi tập, Bắc Hành tạp lục, Nam Trung tạp ngôn và tác phẩm chữ Nôm xuất sắc nhất là Truyện Kiều. Để nắm vững nội dung bài học cũng như dễ dàng hoàn thành bài viết về tác gia Nguyễn Du, các em có thể tham khảo một số bài văn mẫu dưới đây:

[vanmau]

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Các thao tác với cơ sở dữ liệu quan hệ | Doanhnhan.edu.vn