Trương Tam Phong Vì Sao Nhiều Lần Cự Tuyệt Gặp Mặt Hoàng Đế?

Trong lịch sử, có thể khiến cho nhiều đời Hoàng đế liên tiếp hạ chiếu triệu kiến, ban thưởng phong tước khi còn sống, thậm chí xây dựng cung miếu để thể hiện lòng tôn kính, người như vậy e rằng chỉ có Trương Tam Phong. Suốt hơn 200 năm triều đại nhà Minh, gần như mỗi đời Hoàng đế đều vì mong muốn được gặp mặt ông một lần mà không ngừng tìm kiếm tung tích của ông. Nhưng vị chân nhân này vì sao không đáp ứng mong muốn ấy?

*

(Ảnh: Ntdvn.com)Hoàng đế khai quốc nhà Minh, Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương tin tưởng rằng bản thân ông đã được Thần linh phù hộ mà bình định được thiên hạ, vì vậy ông vô cùng tôn sùng thần linh, đặc biệt là Đạo giáo. Vị Hoàng đế này nghe danh Trương Tam Phong đã rất lâu nên vào năm Hồng Vũ 17 (năm 1384) đã hạ chiếu cầu được gặp Trương Tam Phong. Sự kiện này đánh dấu quá trình bắt đầu tìm kiếm Trương Tam Phong của các vị Hoàng đế triều Minh.Năm sau, Hoàng đế Chu Nguyên Chương lại thỉnh mời đệ tử của Trương Tam Phong trên núi Võ Đang đến gặp mặt. Năm Hồng Vũ thứ 24 (năm 1391), vị Hoàng đế này lại tiếp tục hạ chiếu muốn được gặp Trương Tam Phong. Nhưng ông lại một lần nữa không hiện thân.Sau khi Minh Thành Tổ Chu Đệ lên ngôi cũng cả đời tìm kiếm tung tích Trương Tam Phong. Ông là vị Hoàng đế triều Minh tìm kiếm Trương Tam Phong trong thời gian lâu nhất, trọng đãi cao nhất. Vào năm thứ 3 sau khi lên ngôi, Minh Thành Tổ liền hạ chỉ đi thăm các danh sơn trong thiên hạ. Sau, ông lại phái người quen biết cũ của Trương Tam Phong và quan viên ở khắp nơi điều tra, nghe ngóng về tung tích, với mong muốn được gặp mặt một lần. Nhưng Trương Tam Phong hành tung bất định, nhiều năm không có hồi âm.Nguyện vọng được gặp vị chân nhân càng ngày càng tăng, Minh Thành Tổ cho rằng từ xưa đến nay, Trương Tam Phong là đệ nhất tu hành.

Đang xem: Trương tam phong

Xem thêm: Công Thức Tính Nhanh Thể Tích Tứ Diện Đều Cạnh A, Công Thức Tính Nhanh Thể Tích Tứ Diện Đều

Xem thêm: Cách Tính Thống Kê Trên Máy Tính Fx 570Vn Plus, Để Thực Hiện Thống Kê

Vì vậy, Hoàng đế lại phái đạo sĩ Tôn Bích Vân đến núi Võ Đang tìm kiếm, đồng thời còn gửi theo một bức thư viết hết chân ý của mình. Nhưng Trương Tam Phong vẫn không lộ diện mà gửi cho đệ tử đem đến Hoàng đế một bức thư hồi âm. Trong thư chủ yếu nói về đạo lý tu thân dưỡng đức: “Minh Thành Tổ là Hoàng đế phúc đức vô biên, hy vọng rằng Hoàng đế có thể dụng tâm cai trị đất nước, vì dân tạo phúc, thanh tâm quả dục, coi trọng đức hạnh. Đây cũng là đạo trường sinh.”Có thể được Hoàng đế tôn kính nhưng Trương Tam Phong nhiều lần cự tuyệt gặp mặt, nguyên do sâu xa là gì? Trong “Tam Phong tiên sinh bổn truyện” viết: “Cái đế vương tự hữu đạo, bất khả dĩ kim đan, kim dịch, phân nhân chủ lệ tinh đồ trì chi tư”, nghĩa là Trời đất, người, Thần đều có pháp tắc của riêng mình, Hoàng đế là có trách nhiệm trị quốc, vì dân tạo phúc, không nên vì truy đuổi những tiểu năng tiểu thuật mà phân tán tinh lực xử lý việc chính sự, bỏ bê triều chính. Nói cách khác, con đường mà Hoàng đế phải đi là khác với con đường người khác đi, người thường có thể từ bỏ địa vị để lên núi luyện kim đan, Hoàng đế thì không thể. Nói cách khác, đạo của bậc Đế vương ắt phải là công nghiệp với triều đại và dân chúng, đó là Thiên lý không thể trái. Trương Tam Phong lần lữa mãi không lộ diện, không theo đuổi hư danh, lại càng không phải kiêu căng, mà là xuất phát từ tâm từ bi, ông lựa chọn vì con người nhân gian, muốn Hoàng đế tập trung tu đức, phục vụ dân chúng.Năm Vĩnh Lạc thứ 9, thứ 10, cùng với việc xây dựng cung điện ở kinh thành, Minh Thành Tổ cũng điều động công bộ thị lang làm chủ trì và hơn mười vạn dân lên núi Võ Đang xây dựng miếu đạo quán. Đây chính là đại sự mà sử sách ghi: “Bắc tu Cố Cung, nam tu Võ Đang”. Núi Võ Đang rất nhanh chóng trở thành một tòa tiên sơn hùng vĩ với cảnh đẹp hư ảo. Ở nơi Trương Tam Phong từng tu Đạo, Minh Thành Tổ cho dựng Ngọc Hư cung và Ngộ Chân cung. Một hành động này đã thể hiện lòng tôn kính và thái độ trọng đãi cao nhất chưa từng có của Hoàng đế đối với một vị đạo nhân.Một mặt, đại thần Hồ Quảng vẫn phụng chỉ tìm kiếm Trương Tam Phong nhưng hơn 10 năm mà không thấy tung tích. Năm Vĩnh Lạc thứ 14, Hồ Quảng lại phụng mệnh tiếp tục tìm kiếm. Sau khi nhận được thánh chỉ, Hồ Quảng lập tức đi ngày đi đêm tới núi Võ Đang, dâng hương cầu nguyện, khẩn cầu Trương Tam Phong đáp ứng tâm nguyện của hai đời Minh đế.

*