Trình bày cô đọng bằng bảng | Doanhnhan.edu.vn

1.1. Tạo bảng

 • Các bước tạo bảng: (Dùng nút lệnh trên thanh công cụ)
  • Bước 1: Chọn biểu tượng  Insert Table trên thanh công cụ chuẩn;
  • Bước 2: Nhấn giữ trái chuột và di chuyển chuột để chọn số hàng, số cột cho bảng rồi thả nút trái chuột. Khi đó ta được bảng với số dòng và số cột mà chúng ta đã chọn.
 • Các bước tạo bảng: (Dùng thanh bảng chọn)
  • Vào bảng chọn Table (rightarrow) Insert (rightarrow) Table….
   • Bước 1: Chọn số cột trong ô: Number of columns;
   • Bước 2: Chọn số hàng trong ô: Number of rows;
   • Bước 3: Nhấn OK.

 

Hình 1. Vào bảng chọn Table, chọn lệnh Insert, chọn Table

Hình 2. Chọn số hàng/ số cột

Một số lưu ý:

 • Muốn đưa nội dung thông tin vào ô nào, ta nháy chuột vào ô đó để đặt con trỏ soạn thảo rồi gõ các ký tự như bình thường;
 • Ta có thể thêm nội dung, chỉnh sửasử dụng các công cụ đã biết để định dạng;
 • Dùng các phím mũi tên trên bàn phím hoặc dùng chuột để di chuyển con trỏ soạn thảo trong các ô của bảng.
READ:  Unit 2 lớp 11 Vocabulary | Doanhnhan.edu.vn

1.2. Thay đổi kích thước của hàng hay cột

a. Thay đổi kích thước của cột

Đưa con trỏ vào đường biên của cột cần thay đổi cho đến khi con trỏ chuột có dạng kéo thả chuột sang trái hoặc sang phải.

b. Thay đổi kích thước của hàng

Đưa con trỏ vào đương biên của hàng cần thay đổi cho đến khi con trỏ chuột có dạng  kéo thả chuột lên trên hoặc xuống dưới.

Hình 3. Thay đổi kích thước của hàng cột

1.3. Chèn thêm hàng hoặc cột

a. Chèn hàng

Có 2 cách để chèn hàng:

 • Cách 1: Đưa con trỏ soạn thảo sang bên phải bảng (ngoài cột cuối cùng), nhấn Enter.

Hình 4. Chèn hàng

 • Cách 2:
  • Bước 1. Đưa con trỏ soạn thảo vào một ô trong hàng;
  • Bước 2. Chọn lệnh Table/ Insert/ Rows Above (Hàng trên) hoặc (Rows Below: Hàng dưới).

b. Chèn cột

Các bước để thực hiện chèn cột:

 • Bước 1. Đưa con trỏ soạn thảo vào một ô trong cột;
 • Bước 2. Lệnh Table/ Insert/ Columns to the Left (Chèn cột vào bên trái) hoặc (Columns to the Right: Chèn cột vào bên phải).

Hình 5. Chèn cột

1.4. Xóa hàng, cột hoặc bảng

Chú ý: Đưa con trỏ soạn thảo vào một ô trong cột hoặc hàng cần xóa.

a. Xóa hàng

Table/Delete/Rows.

b. Xóa cột

Table/Delete/Columns.

c. Xóa bảng

Table/Delete/Table.

Hình 6. Xóa cột

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập