Tổng kết về cây có hoa | Doanhnhan.edu.vn

Bài 1:

So sánh cuống lá của cây bèo ở trên cạn và dưới nước có gì khác nhau? Giải thích tại sao?

So sánh cuống lá của cây bèo tây

A- Cây bèo tây khi sống trôi nổi trên mặt nước

B- Cây bèo tây khi sống ở trên cạn.

Hướng dẫn:

Khi sống trôi nổi trên mặt nước thì cuống bèo tây phình to, xốp và mềm ⇒ Chứa không khí giúp cây nổi lên.

Khi sống trên cạn thì cuống bèo tây nhỏ, dài, cứng hơn cây bèo tây khi sống dưới nước ⇒ Giảm sức cản của gió giúp cây đứng vững trên cạn.

Bài 2:

Vì sao cây mọc ở nơi đất khô hạn rễ phải ăn sâu hoặc lan rộng ? 

Thân thấp phân cành nhiều

Hình: Thân thấp phân cành nhiều

Hướng dẫn:

Rễ ăn sâu thì mới tìm được nguồn nước.

Lan rộng : mới có thể hút được sương đêm

Bài 3:

Lá cây ở nơi khô hạn thường có lớp lông hoặc sáp phủ ngoài có tác dụng gì?

Lá cây ở nơi khô hạn thường có lớp lông

Hướng dẫn:

Lá cây ở nơi khô hạn thường có lớp lông hoặc sáp phủ ngoài có tác dụng giảm sự thoát hơi nước.

Bài 4:

Vì sao cây mọc ở đồi trống thì thân thấp, phân nhiều cành?

Vì sao cây mọc trong rừng rậm thường vươn cao, các cành tập trung ở ngọn?

Hướng dẫn:

Đồi trống có đủ ánh sáng nên phân nhiều cành.

READ:  Một số vấn đề mang tính toàn cầu | Doanhnhan.edu.vn

Trong rừng rậm ánh sáng thường khó lọt được suống dưới thấp nên cây thường vươn cao để thu nhận được ánh sáng ở tầng trên.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập