Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn Xã hội học đại cương có đáp án | Doanhnhan.edu.vn

 

TỔNG HỢP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN XÃ HỘI HỌC ĐẠI CƯƠNG CÓ ĐÁP ÁN

1.Các nhà xã hội học hầu như sẽ quan tâm đến

  a.Một học sinh đang tham dự lớp học

  b.Một bác sĩ đang đi tới lui trong bệnh viện

  c.Một công nhân xây dựng đang thực hiện công việc được giao

  d.Các giáo sư và sinh viên đang trao đổi với nhau trên cơ sở mối quan hệ thầy trò 

2.Sự tuân theo xảy ra trong một nhóm bỡi vì các thành viên

 1. Tin rằng hướng đi của nhóm là tốt nhất
 2. Không bao giờ sợ trả thù
 3. Luôn tìm kiếm chỗ đứng của họ trong nhóm
 4. Nhận thấy hành đồng của nhóm luôn phù hợp với quan điểm cho họ

3.Môn khoa học xã hội gần gũi với xã hội học nhất là

 1. Khoa học chính trị
 2. Công tác xã hội
 3. Nhân chủng học

4.Môn khoa học xã hội nào quan tâm đến các vấn đề cá nhân

 1. Tâm lý học
 2. Chính trị học
 3. Kinh tế học
 4. Công tác xã hội

5.Nhà xã hội học đầu tiên đề ra chủ nghĩa thực chứng và áp dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học vào các vấn đề xã hội là

 1. Emile Durkheim
 2. Herbert Spencer
 3. Auguste Comte
 4. Karl Marx

6.Herbert Spencer quan tâm lĩnh vực nào sau đây?

 1. Giải thích xã hội thông qua mâu thuẫn giai cấp
 2. Sử dụng một thực thể hữu cơ để giải thích sự ổn định xã hội
 3. Áp dụng phương pháp khoa học vào nghiên cứu các hiện tượng xã hội
 4. Nhấn mạnh vai trò của các giá trị xã hội
READ:  Cộng hòa nhân dân Trung Hoa | Doanhnhan.edu.vn

7.Ai là người mô tả xã hội dưới góc độ xung đột giai cấp và sự phân bố của cải

 1. Emile Durkheim
 2. Hebert Spence
 3. Auguste Comte
 4. Karl Marx

 

{– Xem đầy đủ nội dung tại Xem online hoặc Tải về–}

Trên đây là trích dẫn một phần Câu hỏi trắc nghiệm môn Xã hội học đại cương có đáp án, để xem đầy đủ nội dung đề thi và đáp án chi tiết các em vui lòng đăng nhập website hoc247.net chọn Xem online hoặc Tải về máy tính. Chúc các em học tốt và thực hành hiệu quả!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập