Mẫu Tờ Khai Đăng Ký Lại Khai Sinh MớI NhấT Theo Thã´Ng Tæ° 04/2020

Mẫu tờ khai đăng ký lại khai sinh được sử dụng trong trường hợp bạn bị mất giấy khai sinh hoặc muốn làm thủ tục đăng ký lại khai sinh trong trường hợp nhận con nuôi hoặc cha mẹ nuôi….. Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu tờ khai đăng ký lại khai sinh tại đây.Tờ khai đăng ký khai sinhGiấy khai sinh (bản chính)Tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh

Đang xem: Tờ khai đăng ký lại khai sinh

Mẫu tờ khai đăng ký lại khai sinh 2021

1. Đăng ký lại khai sinh khi nào?2. Tờ khai đăng ký lại khai sinh3. Cách điền Mẫu tờ khai đăng ký lại khai sinh
– Sổ hộ tịch và bản chính giấy khai sinh đều bị mất- Người yêu cầu đăng ký khai sinh phải còn sống tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ- Người yêu cầu phải nộp đầy đủ bản sao giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc đăng ký khai sinh

2. Tờ khai đăng ký lại khai sinh

Xem thêm: Lời Bài Hát Anh Nhà Ở Đâu Thế ? Lời Bài Hát Anh Nhà Ở Đâu Thế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————-TỜ KHAI ĐĂNG KÝ LẠI KHAI SINHKính gửi: (1)……………………………………………..Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu:………………………………………………………………………Giấy tờ tùy thân: (2)……………………………………………………………………………………….Nơi cư trú: (3)……………………………………………………………………………………………….Quan hệ với người được khai sinh:……………………………………………………………………Đề nghị cơ quan đăng ký lại khai sinh cho người có tên dưới đây:Họ, chữ đệm, tên:…………………………………………………………………………………………..Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………….. Ghi bằng chữ:…………….Nơi sinh: (4)…………………………………………………………………………………………………..Giới tính:………………….. Dân tộc:…………………………..Quốc tịch:…………………………….Quê quán:……………………………………………………………………………………………………..Họ, chữ đệm, tên người mẹ:……………………………………………………………………………..Năm sinh(5): …………………………….Dân tộc: …………………………….Quốc tịch:……………Nơi cư trú: (3)…………………………………………………………………………………………………Họ, chữ đệm, tên người cha:……………………………………………………………………………..Năm sinh(5): …………………………….Dân tộc: …………………………….Quốc tịch:…………….Nơi cư trú: (3)…………………………………………………………………………………………………Đã đăng ký khai sinh tại: (6)………………………………………………………………………………..Giấy khai sinh số: ………………………………………….(6) ngày ………. / ………./………………..Lý do đăng ký lại:……………………………………………………………………………………………..Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cam đoan của mình.

Làm tại: …………………., ngày……..tháng……..năm…….. Người yêu cầu(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)……………………………………

Xem thêm: Nhận Định Bóng Đá: Tỷ Lệ, Dự Đoán Bóng Đá Hôm Nay Của Các Chuyên Gia

Giấy khai sinh (bản chính) Mẫu giấy khai sinh bản chính mới nhất Tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh Thủ tục cấp lại bản chính giấy khai sinh Tờ khai đăng ký khai sinh 2021 Mẫu đăng ký khai sinh mới nhất

*

Thủ tục cấp lại Giấy khai sinh bản chính Mất Giấy khai sinh bản gốc, xin cấp lại thế nào? Thủ tục đăng ký khai sinh mới nhất 2021 Cách làm giấy khai sinh cho con