Tổ chức thông tin trong máy tính | Doanhnhan.edu.vn

1.1. Tệp tin

a. Khái niệm tệp tin 

 • Tệp tin là đơn vị cơ bản để lưu trữ thông tin trên thiết bị lưu trữ.
 • Tệp tin có thể rất nhỏ, chỉ chứa một vài kí tự hoặc có thể rất lớn, chứa nội dung của cả một quyển sách dày.

b. Các kiểu của tệp tin

 • Các tệp hình ảnh: hình vẽ, tranh ảnh, video…
 • Các tệp văn bản: sách, tài liệu, thư từ…
 • Các tệp âm thanh: bản nhạc, bài hát…
 • Các chương trình: phần mềm học tập, phần mềm trò chơi…

c. Tên tệp

 • Các tệp tin được phân biệt với nhau bằng tên tệp.
 • Quy ước đặt tên tệp: Gồm 2 phần, phần tên và phần mở rộng, hai phần này được phân cách bằng một  dấu chấm.

< Phần tên > . < Phần mở rộng >

Hình 1. Một số tệp tin trong máy tính

1.2. Thư mục

a. Khái niệm thư mục

Thư mục là nơi chứa tệp tin và các thư mục khác.

Hình 2. Một số thư mục trong máy tính

b. Phân loại thư mục

Thư mục được phân thành 3 loại:

 • Thư mục Gốc: là thư mục ngoài cùng (không có thư mục mẹ), được tạo ra đầu tiên trong đĩa.
 • Thư mục Mẹ: là Thư mục có chứa các thư mục con bên trong.
 • Thư mục Con: là thư mục bên trong thư mục Mẹ.
READ:  Unit 5 lớp 10 Language Focus | Doanhnhan.edu.vn

c. Một số lưu ý

 • Các Thư mục trong cùng một thư mục Mẹ thì không được trùng tên nhau và tên của thư mục không có phần mở rộng.
 • Các Tệp tin trong cùng một thư mục thì không được trùng tên nhau .
 • Thư mục mà không chứa thư mục con và tệp tin nào được gọi là thư mục rỗng.

Hình 3. Cấu trúc thư mục mẹ – con

1.3. Đường dẫn

 • Để đến được một tệp hay thư mục nào đó, cần phải biết đường dẫn của nó. 
 • Đường dẫn là dãy tên các thư mục lồng nhau đặt cách nhau bởi dấu , bắt đầu từ một thư mục xuất phát nào đó và kết thúc bằng một thư mục hoặc tệp để chỉ ra đường tới thư mục hoặc tệp tương ứng.

Hình 4. Ví dụ về đường dẫn tới tệp và thư mục

1.4. Các thao tác chính với tệp và thư mục

Hệ điều hành cho phép người dùng có thể thực hiện các thao tác sau đối với các thưc mục và tệp tin:

 • Xem thông tin về các tệp và thư mục;
 • Tạo mới;
 • Xóa;
 • Đổi tên;
 • Sao chép;
 • Di chuyển.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập