Tin học 9 Bài 9: Bài trình chiếu | Doanhnhan.edu.vn

1.1. Bài trình chiếu và nội dung trang chiếu

 • Bài trình chiếu do phần mềm trình chiếu tạo ra là tập hợp các trang chiếu và được lưu trên máy tính dưới dạng một tệp.
 • Các trang chiếu được đánh số thứ tự 1, 2, 3,… từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng. Hình 1 dưới đây minh hoạ ba trang đầu tiên của một bài trình chiếu:

Hình 1. Bài trình chiếu

 • Với phần mềm trình chiếu, chúng ta có thể thêm trang chiếu mới vào bất kì vị trí nào, trước hoặc sau một trang chiếu hiện có. Khi đó các trang chiếu được tự động đánh lại số thứ tự từ trang đầu tiên.
 • Công việc quan trọng nhất khi tạo bài trình chiếu là tạo nội dung cho các trang chiếu. Nội dung trên các trang chiếu có thể là các dạng sau:
  • Văn bản: Thường là những câu ngắn gọn hoặc chỉ là một phần của câu, được trình bày dưới dạng liệt kê.
  • Hình ảnh, biểu đồ minh hoạ,…
  • Các tệp âm thanh và các đoạn phim,…

Chúng ta sẽ gọi một cách ngắn gọn các nội dung nói trên là các đối tượng.

1.2. Bố trí nội dung trên trang chiếu

 • Bố trí nội dung có nghĩa là cách thức sắp xếp vị trí của các thành phần nội dung (văn bản, hình ảnh, biểu tượng tệp âm thanh, tệp phim,…) trên trang chiếu.
 • Một bài trình chiếu thường có trang đầu tiên cho biết chủ đề của bài trình chiếu đó. Trang này được gọi là trang tiêu đề. Những trang còn lại là các trang nội dung của bài trình chiếu. 
 • Trên hình 2, trang được đánh số 1 là trang tiêu đề, các trang 2 và 3 là trang nội dung:
READ:  Cây phát sinh giới Động vật | Doanhnhan.edu.vn

Hình 2. Trang chiếu

 • Phụ thuộc vào dạng nội dung (văn bản, hình ảnh,…), cách bố trí nội dung trên các trang chiếu có thể khác nhau. Tuy nhiên, mỗi trang chiếu thường có nội dung văn bản làm tiêu đề trang và nằm ở trên cùng (hình 2). 
 • Các phần mềm trình chiếu thường có sẵn các mẫu bố trí nội dung (gọi tắt là mẫu bố trí layout) trang chiếu.

Hình 3. Một số mẫu bố trí trang chiếu

Trong đó:

 • Mẫu 1: thường được áp dụng cho trang tiêu đề (thường là trang đầu tiên của bài trình chiếu);
 • Mẫu 2: áp dụng cho trang nội dung chỉ có thông tin dạng văn bản;
 • Mẫu 3, 4, 5, và 6: cho trang chỉ có tiêu đề và hình ảnh;
 • Mẫu 7: cho trang gồm văn bản và đoạn phim;
 • Mẫu 8: cho trang chứa nội dung nội dung có thông tin dạng liệt kê.

Có thể thay đổi mẫu áp dụng cho trang chiếu đã có nội dung một cách nhanh chóng mà không cần nhập lại nội dung.

1.3. Tạo nội dung văn bản cho trang chiếu

 • Nội dung quan trọng nhất trên các trang chiếu là thông tin dạng văn bản.
 • Khung văn bản là các các khung với đường biên kẻ chấm mờ.
 • Khung tiêu đề trang chứa văn bản làm tiêu đề trang chiếu.
 • Khung nội dung được định dạng sẵn để nhập văn bản dạng liệt kê làm nội dung chi tiết của trang chiếu.
 • Các thao tác như chỉnh sửa, sao chép,… giống với soạn thảo văn bản.
 • Nhập nội dung vào một khung văn bản:
  • Bước 1. Nháy chuột trên khung đó (hình 4);
  • Bước 2. Sử dụng bàn phím để gõ văn bản. ;
  • Bước 3. Nhấn phím Enter để tự động tạo mục tiếp theo.
READ:  Vật lý 9 Bài 22: Tác dụng từ của dòng điện | Doanhnhan.edu.vn

Hình 4. Trang chiếu với các khung văn bản

1.4. Phần mềm trình chiếu PowerPoint

Có nhiều phần mềm trình chiếu khác nhau, trong đó phần mềm PowerPoint của Microsoft hiện đang được sử dụng phổ biến nhất.

Ngoài các bảng chọn, thanh công cụ và nút lệnh quen thuộc giống như trong chương trình Word và Excel, màn hình này còn có thêm các đặc điểm sau đây (hình 5):

 • Trang chiếu: Nằm ở vùng chính của cửa sổ, trang chiếu được hiển thị sẵn sàng để nhập nội dung. 
 • Bảng chọn Slide Show (trình chiếu): Bao gồm các lệnh dùng để thiết đặt trình chiếu.

Ngăn bên trái hiển thị biểu tượng các trang chiếu. Khi cần làm việc với một trang chiếu cụ thể, ta chỉ cần nháy chuột vào biểu tượng của nó.

Hình 5. Màn hình làm việc của phần mềm trình chiếu PowerPoint

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập