Tin học 8 Quan sát không gian với phần mềm Yenka | Doanhnhan.edu.vn

1.1. Giới thiệu phần mềm Yenka

 • Yenka là một phần mềm hữu ích trong việc làm quen với hình học không gian.
 • Chức năng chính của phần mềm là giúp học sinh thiết kế các mô hình hình khối kiến trúc không gian dựa trên các hình không gian cơ bản như hình trụ, lăng trụ, hình chóp, hình hộp.

1.2. Màn hình làm việc chính của phần mềm

a. Khởi động

 • Để khởi động phần mềm Yenka ta nháy đúp chuột vào biểu tượng  trên màn hình.
 • Nháy vào nút Try Basic Version để vào màn hình chính của phần mềm:

Hình 1. Màn hình khởi động phần mềm Yenka 

b. Màn hình chính

Hình 2. Màn hình làm việc của phần mềm Yenka 

 • Hộp công cụ: dùng để tạo ra các hình không gian. Các hình sẽ được tạo tại khung hình chính của phần mềm.
 • Thanh công cụ: Chứa những nút lệnh để làm việc với các đối tượng.
READ:  Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật | Doanhnhan.edu.vn

c. Thoát khỏi phần mềm

Nháy nút Close trên thanh công cụ.

1.3. Tạo hình không gian

a. Tạo mô hình

 • Để thiết lập đối tượng hình, em phải làm việc với hộp công cụ:

Hình 3. Các nút lệnh trong hộp công cụ của phần mềm Yenka 

 • Các công cụ dùng để tạo hình không gian thường gặp gồm:
  • Hình trụ
  • Hình nón
  • Hình chóp
  • Hình lăng trụ
 • Để tạo mô hình, em dùng chuột chọn mô hình và kéo thả chuột ra khu vực tạo các đối tượng của phần mềm. 

a.1. Xoay mô hình trong không gian 3D

 • Nháy vào biểu tượng trên thanh công cụ chức năng. Khi đó con trỏ sẽ trở thành dạng .
 • Đưa con trỏ chuột lên khung màn hình, nhấn giữ và kéo rê chuột trên màn hình em sẽ thấy khung mô hình quay trong không gian 3D. 

a.2. Phóng to, thu nhỏ

 • Nháy chuột vào biểu tượng trên thanh công cụ chức năng. Khi đó con trỏ sẽ trở thành dạng .
 • Nhấn giữ và kéo rê chuột trên màn hình ta sẽ thấy khung mô hình sẽ được phóng to, thu nhỏ tùy thuộc vào hướng chuyển động của chuột.

a.3. Dịch chuyển khung mô hình

 • Nháy chuột vào biểu tượng trên thanh công cụ chức năng. Khi đó con trỏ sẽ trở thành dạng .
 • Nhấn giữ và di chuyển chuột ta sẽ thấy mô hình chuyển động theo hướng di chuyển của chuột.

b. Các lệnh tạo mới, lưu, mở tệp mô hình

Để thao tác với tệp mô hình trước tiên ta nháy chuột vào biểu tượng .

 • Tạo một tệp mới chọn: New
 • Mở tệp đã có sẵn: Open
 • Ghi vào đĩa: Save
 • Ghi vào đĩa với tên khác: Save As

​​c. Xóa các đối tượng

 • Nháy chuột vào mô hình cần xóa.
 • Nhấn phím Delete.

1.​4. Khám phá, điều khiển các hình không gian

a. Thay đổi, di chuyển

Muốn di chuyển một hình không gian, hãy kéo thả đối tượng đó.

Hình 4. Minh họa hình đã được di chuyển

b. Thay đổi kích thước

 • Chọn đối tượng cần thay đổi kích thước.
 • Xuất hiện đường viền và các nút nhỏ trên đối tượng, cho phép tương tác để thay đổi kích thước.

Hình 5. Các đường viền và các nút nhỏ trên đối tượng

c. Thay đổi màu cho các hình

 • Muốn tô màu, thay đổi màu cho các hình, em dùng công cụ 
 • Các bước thực hiện tô màu:
  • Kéo thả một màu ra mô hình. Khi đó trên các hình xuất hiện các chấm đen cho biết hình đó có thể thay đổi màu.
  • Kéo thả màu vào các chấm đen để tô màu.

Hình 6. Tô màu hình

d. Thay đổi tính chất của hình

 • Nháy đúp lên đối tượng, hộp thoại mô tả các thông tin, tính chất của đối tượng được mở ra.
 • Ta thực hiện cách thay đổi thông số ở ô Base edge (độ dài cạnh), Height (chiều cao).

Hình 7. Thay đổi tính chất của hình

e. Gấp giấy thành hình không gian

 • Gấp hình phẳng để tạo hình không gian:
  • Chọn  hoặc trong hộp công cụ. Kéo thả đối tượng này vào giữa màn hình.
  • Kéo thả chuột để thực hiện thao tác “gấp” hình phẳng này thành hình không gian tương ứng.
 • Mở hình không gian thành hình phẳng:
  • Hình 8. Gấp giấy thành hình không gian

1.5. Một số chức năng nâng cao

a. Thay đổi mẫu thể hiện hình

 • Nháy đúp chuột để mở hộp thoại tính chất của hình
 • Chọn lệnh thay đổi kiểu bề mặt Surface apprearance
 • Trong hộp thoại tiếp theo, chọn Use material và chọn mẫu trong danh sách Material phía dưới

Hình 9.  Thay đổi mẫu thể hiện hình

b. Quay hình trong không gian

Hình 10. Quay hình trong không gian

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập