Tin học 7 Học toán với Toolkit Math | Doanhnhan.edu.vn

1.1. Giới thiệu phần mềm

Toolkit Math là phần mềm học toán đơn giản nhưng rất hữu ích cho học sinh THCS, phần mềm như một công cụ hỗ trợ giải bài tập, tính toán và vẽ đồ thị.

1.2. Khởi động phần mềm

a. Cách khởi động phần mềm

 • Bước 1: Nháy đúp chuột vào biểu tượng  trên màn hình nền
 • Bước 2: Nháy chuột vào ô giữa (ô công cụ đại số) để bắt đầu

Hình 1. Màn hình khởi động phần mềm Toolkit Math

b. Cách thoát khỏi phần mềm

 • Cách 1: Nháy vào nút Close   ở góc trên bên phải màn hình.
 • Cách 2: Vào File chọn Exit Tookit (hoặc Alt + F4)
READ:  Soạn bài Chí khí anh hùng của Nguyễn Du | Doanhnhan.edu.vn

1.3. Màn hình làm việc của phần mềm

Hình 2. Màn hình làm việc của phần mềm Toolkit Math

a. Thanh bảng chọn

Chứa các bảng chọn. Là nơi thực hiện các lệnh chính của phần mềm.

 b. Cửa sổ dòng lệnh

Là nơi ta gõ lệnh vào, khi gõ xong nhấn phím Enter để thực hiện lệnh.

c. Cửa sổ làm việc chính

Là nơi thể hiện tất cả các lệnh đã được thực hiện của phần mềm.

d. Cửa sổ vẽ đồ thị

Là nơi thể hiện kết quả của lệnh vẽ đồ thị.

1.4. Các lệnh tính toán đơn giản

a. Tính toán các biểu thức đơn giản

 • Cách 1: Bằng cửa sổ dòng lệnh
  • Cú pháp: Simplify  < biểu thức cần rút gọn >
  • Lưu ý 1:
   • Các kí hiệu của các phép toán được sử dụng trong phần mềm hoàn toàn giống như trong chương trình bảng tính.
   • Cộng (+), Trừ (-), Nhân (*), Chia (/), luỹ thừa (^), phần trăm (%)
 • Cách 2: Bằng bảng chọn
  • Bước 1: Vào Algebra chọn Simplify 
  • Bước 2: Gõ biểu thức cần tính 
  • Bước 3: Nháy OK để thực hiện

b. Vẽ đồ thị đơn giản

 • Cách 1: Bằng cửa sổ dòng lệnh
  • Cú pháp: Plot y = < hàm số của x >
 • Cách 2: Bằng bảng chọn
  • Bước 1: Vào Plot -> 2D -> Graph Function
  • Bước 2: Gõ biểu thức chứa x cần vẽ đồ thị
  • Bước 3: Nháy OK

1.5. Các lệnh tính toán nâng cao

a. Biểu thức đại số 

 • Lệnh Simplify còn được dùng để tính toán với những biểu thức đại số phức tạp:
 • Cú pháp: Simplify < Biểu thức >
READ:  Mạch nguồn điện một chiều | Doanhnhan.edu.vn

b. Tính toán với đa thức

 • Cú pháp: Expand < Biểu thức toán >
 • Thực hiện lệnh Expand từ thanh bảng chọn:

Hình 3. Các bước thực hiện Tính toán với đa thức trên phần mềm Toolkit Math

c. Giải phương trình đại số

Câu lệnh: Solve < phương trình >  < tên biến >

d. Định nghĩa đa thức và đồ thị hàm số 

1.6. Các chức năng khác

a. Làm việc trên cửa sổ dòng lệnh

Cửa sổ dòng lệnh là nơi thực hiện các lệnh một cách dễ dàng:

 • Có thể sửa lỗi chính tả;
 • Nhập lệnh nếu sai chương trình đưa ra thông báo để sửa và thực hiện lại;
 • Có thể thực hiện lệnh nhiều lần mà không phải gõ lệnh nhiều lần.

b. Lệnh xóa thông tin trên cửa sổ vẽ đồ thị

 • Dùng lệnh Clear ở cửa sổ dòng lệnh.

c. Các lệnh đặt nét vẽ và màu sắc trên cửa sổ vẽ đồ thị

 • Lệnh đặt nét vẽ : Penwidth < độ dày nét vẽ >
 • Lệnh đặt màu cho nét vẽ : Pencolor < màu >
 • Lưu ý 2: Bảng màu được quy định từ tiếng Anh như sau:

Hình 4. Bảng màu được quy định từ tiếng Anh

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập