Tin học 6 Bài 12: Hệ điều hành Windows | Doanhnhan.edu.vn

1.1. Màn hình làm việc chính của Windows

a. Màn hình nền

Màn hình nền là màn hình sau khi khởi động xong windows.

Màn hình nền có:

 • Biểu tượng chương trình;
 • Biểu tượng “thùng rác”;
 • Thanh công việc.

Hình 1. Màn hình nền của windows XP

b. Một vài biểu tượng chính trên màn hình nền

 • Biểu tượng My Computer dùng để chứa các thông tin có trên máy tính.
 • Biểu tượng Recycle Bin là thùng rác chứa các tệp tin và thư mục bị xóa.
 • Nháy đúp biểu tượng My Computer để mở nó (hình 2).
 • Nháy đúp chuột lên biểu tượng thư mục hay đĩa cần mở xem nội dung.

Hình 2. Cửa sổ làm việc của My Computer

c. Các biểu tượng chương trình

 • Các chương trình ứng dụng được cài đặt trên Windows có các biểu tượng riêng.
 • Muốn chạy chương trình nào ta nháy đúp chuột vào biểu tượng tương ứng của chương trình đó.

Hình 3. Biểu tượng của một số chương trình ứng dụng

1.2. Nút Start và bảng chọn Start

 • Nút Start là nơi bắt đầu mọi công việc trong Windows.
 • Nút Start nằm trên thanh công việc.
 • Khi ta nháy nút Start, một bảng chọn (được gọi là bảng chọn Start) xuất hiện.
 • Bảng chọn Start chứa mọi lệnh cần thiết để bắt đầu sử dụng Windows.

 • Nháy chuột vào biểu tượng chương trình trong bảng chọn Start để mở chương trình đó.

 • All Progam chứa các chương trình cài đặt trong máy tính.

   

READ:  Thực hành nối dây dẫn điện | Doanhnhan.edu.vn

Hình 4. Nút Start và bảng chọn Start

1.3. Thanh công việc

 • Thanh công việc nằm ở dưới đáy màn hình.
 • Chứa biểu tượng của các chương trình đang chạy.
 • Để chuyển đổi nhanh giữa các chương trình đang chạy ta nháy chuột vào biểu tượng chương trình tương ứng.

Hình 5. Thanh công việc

1.4. Cửa sổ làm việc

 • Trong Windows, mỗi chương trình được thực hiện trong một cửa sổ riêng; người sử dụng giao tiếp (ra lệnh hay nhận thông tin) với chương trình thông qua cửa sổ đó (Windows theo tiếng Anh có nghĩa là các cửa sổ).

Hình 6. Cửa sổ làm việc của chương trình Word

Các hệ điều hành Windows đều có điểm chung sau:

 • Mỗi cửa sổ đều có một tên được hiển thị trên thanh tiêu đề của nó.
 • Có thể dịch chuyển cửa sổ bằng cách kéo thả thanh tiêu đề.
 • Nút thu nhỏ  dùng  để thu nhỏ cửa sổ thành biểu tượng trên thanh công việc
 • Nút phóng to  dùng để phóng to cửa sổ trên màn hình nền.
 • Nút đóng  dùng để đóng của sổ và kết thúc chương trình hiện thời.
 • Thanh công cụ chứa biểu tượng các lệnh chính của chương trình.  

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập