Tia hồng ngoại và tia tử ngoại | Doanhnhan.edu.vn

Bài 1: 

Một đèn phát ra bức xạ có tần số (f=10^{14} Hz). Bức xạ này thuộc vùng nào của thang sóng điện từ?

Hướng dẫn

Ta có: (lambda =frac{c}{f}=3.10^{-7}m).

→ Bức xạ này thuộc vùng tử ngoại của thang sóng điện từ.

Bài 2: 

Tia hồng ngoại không có tính chất nào sau đây ?

A. Do các vật bị nung nóng phát ra.

B. Làm phát  quang một số chất.

C. Có tác dụng lên kính ảnh hồng ngoại.

D. Có tác dụng nhiệt mạnh .

Hướng dẫn: Chọn đáp án B

Bài 3:

Tính chất nào sau đây là tính chất chung của tia hồng ngoại và tia tử ngoại ?

A. Có tác dụng huỷ diệt tế bào.

B. Làm phát quang một số chất.

C. Làm ion hóa không khí.

D. Có tác dụng lên kính ảnh.

Hướng dẫn: Chọn đáp án D

Bài 4:

Các nguồn nào sau đây không phát ra tia tử ngoại :

A. Mặt Trời        

B. Hồ quang điện             

C. Dây tóc bóng đèn cháy sáng

D. Đèn cực tím.

Hướng dẫn: Chọn đáp án C

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa | Doanhnhan.edu.vn