Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước | Doanhnhan.edu.vn

1.1. Thực vật giúp giữ đất, chống xói mòn

Lượng chảy của dòng nước mưa ở 2 nơi khác nhau

Hình 1: Lượng chảy của dòng nước mưa ở 2 nơi khác nhau

A- Có rừng; B- Đồi trọc

  • Trên đất trống, đồi trọc khi có mưa lớn thì đất trôi theo dòng nước xuống gây hiện tượng xói mòn. Tại vì không có cây rừng chắn nên nước xối thẳng xuống đất.
  • Bờ sông, bờ biển nếu không có cây ở ven bờ thì xảy ra hiện tượng xói lở ven bờ.
  • Đặc điểm: Rễ cây có khả năng giữ đất, tán lá có khả năng cản sức nước khiến cho thực vật có khả năng giữ đất, chống xói mòn.

  • Chúng ta cần nghiêm cấm, xử phạt các hành vi phá rừng, khai thác rừng trái phép để hạn chế hiện tượng xói mòn, lở đất.

⇒ Thực vật đặc biệt là thực vật rừng nhờ có hệ rễ và tán lá nên có khả năng giữ đất, chống xói mòn.

Một số hình ảnh về hiện tượng xói mòn

Hình 2: Một số hình ảnh về hiện tượng xói mòn

Một số hình ảnh về hiện tượng sạt lở đất

Hình 3: Một số hình ảnh về hiện tượng sạt lở đất

1.2. Thực vật góp phần hạn chế ngập lụt, hạn hán

  • Ở những nơi không có rừng, sau khi mưa lớn, đất bị xói mòn theo nước mưa trôi xuống làm lấp lòng sông, suối; nước không thoát kịp tràn lên các vùng thấp gây ngập lụt; mặt khác ở nơi đó không giữ được nước gây ra hạn hán.
READ:  Tiêu chuẩn ăn uống và Nguyên tắc lập khẩu phần | Doanhnhan.edu.vn

Cây xanh hạn chế ngập lụt, hạn hán

Hình 4: Cây xanh hạn chế ngập lụt, hạn hán

1.3. Thực vật góp phần bảo vệ nguồn nước ngầm

Mưa ⇒ Thấm xuống đất ⇒ Dòng chảy ngầm

Thực vật góp phần bảo vệ nguồn nước ngầm

Hình 5: Thực vật góp phần bảo vệ nguồn nước ngầm

1.4. Tổng kết

Sơ đồ tư duy bài Vai trò của thực vật

Hình 6: Sơ đồ tư duy bài Vai trò của thực vật

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập