Thực hành Tính chất hóa học của oxit và axit | Doanhnhan.edu.vn

2.1. Thí nghiệm 1: Phản ứng của canxi oxit với nước

 • Các em chú ý thao tác tiến hành và hiện tượng xảy ra:

Video 1: Thí nghiệm phản ứng giữa CaO và nước

 • Hiện tượng: Mẫu CaO nhão ra, phản ứng toả nhiệt. Thử dung dịch sau phản ứng bằng giấy qùy tím hóa xanh
 • Giải thích: CaO tác dụng với nước tạo dung dịch bazơ làm quỳ tím hóa xanh

2.2. Thí nghiệm 2: Phản ứng của điphôtpho pentaoxit với nước 

Video 2: Thí nghiệm P2O5 và nước

 • Hiện tượng: phôtpho nhỏ màu trắng tan tạo dung dịch trong suốt. Nhúng mẫu quì tím vào dung dịch làm quỳ hoá đỏ. 
 • Giải thích: P2O5 tan trong nước tạo dung dịch có tính axit P2O5 + 3H2O → 2H3PO4

2.3. Thí nghiệm: Nhận biết các dung dịch

 • Dung dịch gồm H2SO4 loãng, HCl , Na2SO4
 • Cách tiến hành:
  • Nhận thấy 3 dung dịch gồm 2 axit và 1 muối ⇒ Dùng quỳ tím thì nhận biết được muối Na2SO4
  • 2 axit có 1 axit chứa gốc =SO4 nên có thể nhận biết bằng nguyên tử Bari chứa trong BaCl2 hoặc Ba(OH)2 đều được.
 • Các em chú ý thao tác tiến hành và hiện tượng xảy ra:

Video 3: Nhận biết 3 dung dịch H2SO4 loãng, HCl , Na2SO4

Sơ đồ nhận biết H2SO4, HCl, Na2SO4

Hình 1: Sơ đồ nhận biết H2SO4, HCl, Na2SO4

READ:  Đề thi HSG cấp tỉnh năm 2019 môn Tin 11 Sở GD&ĐT Thanh Hóa | Doanhnhan.edu.vn

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập