Thực hành Quan sát cấu tạo trong của ếch đồng trên mẫu mổ | Doanhnhan.edu.vn

1.1. Quan sát bộ xương ếch

Bộ xương ếch

Hình 1: Bộ xương ếch

1- Sọ, 2-Cột sống (có 1 đốt sống cổ), 3- Đốt sống cùng (trâm đuôi)

4- Các xương đai chi trước (đai vai), 5- Các xương chi trước

6-Xương đai hông, 7-Các xương chi sau

Xương đai chi trước và chi trước bên phải

Hình 2: Xương đai chi trước và chi trước bên phải

1.2. Các nội quan

Hệ mạch dưới da

Hình 3: Hệ mạch dưới da làm nhiệm vụ trao đổi khí (hô hấp da)

  • Da ếch trần (trơn, ẩm ướt), mặt trong có nhiều mạch máu và túi bạch huyết → trao đổi khí.

Cấu tạo trong của ếch

Hình 4: Cấu tạo trong của ếch

1- Tim, 2- Phối, 3- Gan, 4- Mật, 5- Dạ dày, 6- Ruột

7- Ruột thẳng, 8- Thận, 9- Ống dẫn nước tiểu, 10- Bóng đái, 11- Huyệt

12- Buồng trứng, 13- Ống dẫn trứng, 14- Tử cung, 15-Các gốc động mạch

16-Động mạch chủ, 17- Tĩnh mạch chủ dưới, 18- Ti

Hệ cơ quan

Đặc điểm cấu tạo

Ý nghĩa thích nghi
Ở nước Trên cạn

Tiêu hóa

Miệng có lưỡi có thể phóng ra bắt mồi.

Có dạ dày lớn, ruột ngắn, gan- mật lớn, có tuyến tụy.

 
Hô hấp

Xuất hiện phổi, Hô hấp nhờ thềm miệng.

Da ẩm, có hệ mao mạch dày làm nhiệm vụ trao đổi khí.

 

 
Tuần hoàn

Xuất hiện vòng tuần hoàn phổi, tạo thành 2 vòng tuần hoàn.

Tim 3 ngăn: 2 tâm nhỉ và 1 tâm thất.

   
Bài tiết Thận lọc nước tiểu đưa xuống bóng đái, thải ra ngoài qua lỗ huyệt.  
Thần kinh

Não trước có thùy thị giác phát triển.

Tiểu não kém phát triển

   
Sinh dục

Ếch đực không có cơ quan giao phối.

Ếch cái thụ tinh ngoài , đẻ trứng

 
READ:  Tuần 27 - Luyện từ và câu Mở rộng vốn từ: Truyền thống | Doanhnhan.edu.vn

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập