Thực hành nối tải ba pha hình sao và hình tam giác | Doanhnhan.edu.vn

1.1. Chuẩn bị

1.1.1. Dụng cụ, vật liệu (cho một nhóm học sinh)

              

 • Cầu dao ba pha 30A

 • 6 bóng đèn sợi đốt 10W – 220V 

 • Các cọc nối dây

 • Các dây nối

 • Đồng hồ đo điện áp dây ( Vôn kế)

 • Đồng hồ đo điện áp pha ( Vôn kế)

 • Ampe kế xoay chiều

 

1.1.2. Những kiến thức liên quan

1.2. Nội dung và quy trình thực hành 

Bước 1: Tìm hiểu các dụng cụ đo.

Bước 2: Quan sát và tìm hiểu bảng thực hành.

Bước 3: Nối tải thành hình tam giác.

 • Thực hành nối tải một pha gồm hai bóng đèn mắc nối tiếp.

 • Thực hành nối tải ba pha thành hình tam giác và giải thích cách nối đã thực hiện

Bước 4: Nối tải thành hình sao có dây trung tính.

 • Thực hiện nối tải một pha gồm hai bóng đèn mác song song.

 • Thực hiện nối tải ba pha thành hình sao có dây trung tính và giải thích cách nối

1.3. Nối tải hình sao có dây trung tính vào nguồn điện ba pha

Nối 6 bóng đèn 220v – 10w thành hình sao có dây trung tính vào nguồn ba pha có điện áp 220v/380v

READ:  Cộng đồng các dân tộc Việt Nam | Doanhnhan.edu.vn

Bước 1: Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện thực hành

Bước 2: Nối dây mạch điện

Bước 3: Đo điện áp và đo dòng điện

Bước 4: Tính dòng điện và điện áp

(P = U.I)

(I = frac{P}{U})

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập