Thực hành Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu | Doanhnhan.edu.vn

1.1. Đọc bản đồ các đới khí hậu trên Trái Đất

a. Các đới khí hậu

 • Có 7 đới khí hậu (ở mỗi bán cầu).
 • Các đới khí hậu phân bố đối xứng nhau qua Xích đạo:
  • Đới khí hậu Xích đạo.
  • Đới khí hậu Cận xích đạo.
  • Đới khí hậu Nhiệt đới.
  • Đới khí hậu Cận nhiệt.
  • Đới khí hậu Ôn đới.
  • Đới khí hậu Cận cực.
  • Đới khí hậu Cực.

b. Sự phân hóa khí hậu ở một số đới

 • Đới Ôn đới có 2 kiểu: Lục địa và hải dương
 • Đới Cận nhiệt có 3 kiểu: lục địa, gió mùa, địa trung hải.
 • Đới Nhiệt đới có 2 kiểu: lục địa, gió mùa

c. Sự phân hóa khác nhau trong phân hóa khí hậu Ôn đới và Nhiệt đới

 • Ôn đới: các kiểu khí hậu phân hóa chủ yếu theo kinh độ
 • Nhiệt đới: các kiểu khí hậu phân hóa chủ yếu theo vĩ độ.
READ:  Unit 13 lớp 11 Writing | Doanhnhan.edu.vn

1.2. Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của các kiểu khí hậu (hình 14.2, trang 54 SGK Địa lý 10)

Biểu đồ nhiệt đồ và lượng mưa của kiểu khí hậu Nhiệt đới gió mùa Hà Nội (Việt Nam)

(Biểu đồ nhiệt đồ và lượng mưa của kiểu khí hậu Nhiệt đới gió mùa Hà Nội (Việt Nam))

 • Đới khí hậu: Nhiệt đới.
 • Kiểu khí hậu: Nhiệt đới gió mùa
 • Nhiệt độ tháng thấp nhất: 17,5˚C
 • Nhiệt độ tháng cao nhất: 30˚C
 • Biên độ nhiệt: 12,5˚C
 • Tổng lượng mưa 1694 mm/năm.
 • Mưa chủ yếu mùa hạ từ tháng 5-10.
 • Chênh lệch lượng mưa giữa hai mùa rất lớn.

Biểu đồ nhiệt đồ và lượng mưa của kiểu khí hậu Cận nhiệt địa trung hải Pa-lec-mô (I-ta-li-a)

(Biểu đồ nhiệt đồ và lượng mưa của kiểu khí hậu Cận nhiệt địa trung hải Pa-lec-mô (I-ta-li-a))

 •  Đới khí hậu: Cận nhiệt đới.
 • Kiểu khí hậu: Cận nhiệt địa trung hải
 • Nhiệt độ tháng thấp nhất: 10,5˚C
 • Nhiệt độ tháng cao nhất: 22˚C
 • Biên độ nhiệt: 11,5˚C
 • Tổng lượng mưa 692 mm/năm.
 • Mưa chủ yếu mùa thu đông, từ tháng 10 tháng 4 (năm sau).
 • Chênh lệch lượng mưa giữa hai mùa khá lớn.
 • Đới khí hậu: Ôn đới.
 • Kiểu khí hậu: Ôn đới lục địa
 • Nhiệt độ tháng thấp nhất: -14,5˚C
 • Nhiệt độ tháng cao nhất: 19,5˚C
 • Biên độ nhiệt: 34˚C
 • Tổng lượng mưa 584 mm/năm. 
 • Mưa khá đều trong năm, song chủ yếu vào mùa hạ.

Biểu đồ nhiệt đồ và lượng mưa của kiểu khí hậu Ôn đới hải dương Va-len-xi-a (Ai-len)

(Biểu đồ nhiệt đồ và lượng mưa của kiểu khí hậu Ôn đới hải dương Va-len-xi-a (Ai-len))

 • Đới khí hậu: Ôn đới.
 • Kiểu khí hậu: Ôn đới hải dương
 • Nhiệt độ tháng thấp nhất: 8˚C
 • Nhiệt độ tháng cao nhất: 17˚C
 • Biên độ nhiệt: 9˚C
 • Tổng lượng mưa 1416 mm/năm. 
 • Mưa khá đều trong năm.
 • Mùa thu-đông mưa nhiều hơn mùa hạ.
READ:  Unit 16 lớp 10 Language Focus | Doanhnhan.edu.vn

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập