Thực hành Điều chế, tính chất hóa học của Este và Cacbohiđrat | Doanhnhan.edu.vn

3.1. Thí nghiệm 1: Phản ứng điều chế etyl axetat từ ancol etilic và axit axetic

a. Các bước tiến hành

Các em chú ý quan sát trình tự tiến hành và hiện tượng diễn ra trong thí nghiệm điều chế etyl axetat sau đây:

b. Hiện tượng

  • Khí có mùi thơm thoát ra.
  • Sau khi làm lạnh và rót NaCl bão hòa vào thì xuất hiện sự phân lớp.

c. Giải thích hiện tượng

  • Đun có khí mùi thơm (etyl axetat) bay lên (phản ứng este hóa).
  • Làm lạnh rót NaCl vào do este ít tan trong nước, nhẹ hơn nước nên dung dịch phân thành 2 lớp.
  • Phương trình phản ứng: 

3.2. Thí nghiệm 2: Phản ứng xà phòng hóa

a. Các bước tiến hành

Các em chú ý quan sát trình tự tiến hành và hiện tượng diễn ra trong thí nghiệm sau:

READ:  Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình | Doanhnhan.edu.vn

b.Hiện tượng

Dung dịch ở dạng keo

c. Giải thích hiện tượng

  • Phản ứng tạo hỗn hợp các muối Natri của các axit béo ở trạng thái keo.
  • Phương trình tổng quát:

3.3. Thí nghiệm 3: Phản ứng của Glucozơ với Cu(OH)2

a. Các bước tiến hành

Các em chú ý quan sát trình tự tiến hành và hiện tượng diễn ra trong thí nghiệm sau:

b. Hiện tượng

Khi cho glucozơ vào tác dụng với Cu(OH)2 thấy dung dịch có màu xanh lam đặc trưng, đun nóng tạo kết tủa màu đỏ gạch.

c. Giải thích hiện tượng

  • Khi cho glucozơ vào tác dụng với Cu(OH)2 tạo phức đồng-glucozơ màu xanh lam, đun nóng tạo kết tủa màu đỏ gạch Cu2O.
  • Phương trình phản ứng:

3.4. Thí nghiệm 4: Phản ứng của hồ tinh bột với Iot

a. Các bước tiến hành

Các em chú ý quan sát trình tự tiến hành và hiện tượng diễn ra trong thí nghiệm sau:

b. Hiện tượng

Khi nhỏ một ít dung dịch Iot vào hồ tinh bột thấy dung dịch có màu xanh tím. Khi đun nóng dung dịch mất màu xanh tím. Để nguội, màu xanh tím lại xuất hiện.

c. Giải thích hiện tượng

Phân tử tinh bột hấp phụ iot tạo màu xanh tím ở nhiệt độ thường. Khi đun nóng, iot bị giải phóng ra khỏi phân tử tinh bột làm mất màu xanh tím đó. Khi để nguội, iot bị hấp phụ trở lại làm dung dịch có màu xanh tím. Phản ứng này được dùng để nhật ra tinh bột bằng iot và ngược lại.

READ:  Soạn bài Ánh trăng của Nguyễn Duy | Doanhnhan.edu.vn

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập