Thiết kế mạch điện tử đơn giản | Doanhnhan.edu.vn

1.1. Nguyên tắc chung

1.2. Các bước thiết kế

1.2.1. Thiết kế mạch nguyên lý:

 • Tìm hiểu yêu cầu của mạch thiết kế.

 • Đưa ra một số phương án để thực hiện.

 • Chọn phương án hợp lý nhất.

 • Tính toán chọn các linh kiện hợp lý.

1.2.2. Thiết kế mạch lắp ráp:

 • Mạch lắp ráp thiết kế phải tuân thủ nguyên tắc:

  • Bố trí các linh kiện trên bảng mạch một cách khoa học và hợp lí.

  • Vẽ các đường dây dẫn điện nối các linh kiện theo đúng sơ đồ nguyên lí.

  • Đảm bảo các dây dẫn không bị chồng chéo và là ngắn nhất.

 • Hiện nay người ta có thể thiết kế các mạch điện tử bằng các phần mềm thiết kế nhanh và khoa học ví dụ các phần mềm ProTel, Workbench.

1.3. Thiết kế mạch nguồn điện một chiều

1.3.1. Lựa chọn sơ đồ thiết kế:

⇒  Do đó ta chọn sơ đồ chỉnh lưu cầu 1 pha làm sơ đồ thiết kế.

1.3.2. Sơ đồ bộ nguồn 

1.3.3. Tính toán và chọn các linh kiện trong mạch

a) Biến áp:

READ:  Unit 5 lớp 12 Reading | Doanhnhan.edu.vn

(P = {k_p}.{U_t}.{I_t} = 1,3.12.1 = 15,6{rm{W}})

(Chọn hệ số công suất ({k_p} = 1,3) ) 

({U_2} = frac{{{U_t} + Delta {U_D} + Delta {U_{BA}}}}{{sqrt 2 }} = frac{{12 + 2 + 0,72}}{{sqrt 2 }} = 10,4V)

(Delta {U_D} = 2V) : Sụt áp trên hai điôt.  

( Delta {U_{BA}} = 6% .Ut = 0,72V)  : Sụt áp trong biến áp khi có tải.  

b) Điôt:

({I_D} = frac{{{k_I}.I}}{2} = frac{{10.1}}{2} = 5A)

(Chọn hệ số dòng điện ({k_I} = 10) ) 

({U_N} = {k_U}.{U_2}sqrt 2  = 1,8.10,4.sqrt 2  = 26,5V)

(Chọn hệ số điện áp ({k_U} = 1,8) ) 

c) Tụ điện:

({U_C} = {U_2}sqrt 2  = 14,7V)

(C = 1000mu F;{U_{dm}} = 25V)

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập