Thủ Tục Thay Đổi Tên Đệm Trong Giấy Khai Sinh Cho Con Trong Giấy Khai Sinh

(ĐCSVN) – Bạn Minh Thảo, tại địa chỉ phường Hoành bồ, tỉnh Quảng Ninh hỏi: Trường hợp nhờ người làm Giấy khai sinh cho con bị thiếu tên đệm (tên lót), có thể thay đổi, cải chính tên trên Giấy khai sinh của con hay không và thủ tục thay đổi, cái chính được quy định như thế nào?

Trả lời:

*
*
*

“);this.closest(“table”).remove();”>

*
Người đi đăng ký có thể yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính tên đệm trong Giấy khai sinh (Ảnh ND).

Điều 6. Giá trị pháp lý của Giấy khai sinh1. Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân.2. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với Giấy khai sinh của người đó.3. Trường hợp nội dung trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác với nội dung trong Giấy khai sinh của người đó thì Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý hồ sơ hoặc cấp giấy tờ có trách nhiệm điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ theo đúng nội dung trong Giấy khai sinh.

Đang xem: Thay đổi tên đệm trong giấy khai sinh cho con

Đồng thời, điều kiện thay đổi, cải chính tên trên Giấy khai sinh được quy định tại Điều 7,Nghị định 123/2015 như sau:

READ:  Tên Con Gái Họ Lê 4 Chữ Hay Cho Bé Gái, Tên 4 Chữ Hay Cho Bé Gái

Điều 7. Điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch1. Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 của Luật Hộ tịch phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thi còn phải có sự đồng ý của người đó.2. Cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch.

Xem thêm: Khóa Học Adobe Illustrator Căn Bản Ở Đâu Tốt Tại Tphcm, Khóa Học Adobe Photoshop

Điều 17. Cải chính hộ tịch

1. Việc cải chính hộ tịch chỉ được giải quyết sau khi xác định có sai sót khi đăng ký hộ tịch; không cải chính nội dung trên giấy tờ hộ tịch đã được cấp hợp lệ nhằm hợp thức hóa thông tin trên hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác.2. Sai sót trong đăng ký hộ tịch là sai sót của người đi đăng ký hộ tịch hoặc sai sót của cơ quan đăng ký hộ tịch.

Xem thêm: Khóa Học Vẽ Tranh Tường – Học Vẽ Tranh Tường Tại Hà Nội

READ:  Danh Sách Những Cái Tên Con Trai Tiếng Nhật Hay Và Ý Nghĩa, Tên Tiếng Nhật Hay Cho Con Trai, Con Gái Ý Nghĩa

Điều 28. Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch1. Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.3. Trường hợp đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.Trường hợp nơi đăng ký hộ tịch trước đây là Cơ quan đại diện thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Bộ Ngoại giao để chuyển đến Cơ quan đại diện ghi vào Sổ hộ tịch.Như vậy, trường hợp này, nếu có căn cứ xác định là sai sót của người đi đăng ký khai sinh, khai thiếu tên đệm (tên lót) của con. Người đi đăng ký có thể yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính, nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho UBND nơi đã đăng ký khai sinh, để ghi vào Sổ khai sinh nội dung thay đổi, cải chính theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP./.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: đặt tên