Tạo ảnh động đơn giản | Doanhnhan.edu.vn

Bài 1: Khởi động và tìm hiểu Beneton Movie GIF 

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu phần mềm Beneton Movie GIF và thực hành tạo ảnh động từ các hình có sẵn:

 • Khởi động và tìm hiểu màn hình làm việc của phần mềm Beneton Movie GIF: các khu vực trong cửa sổ, các nút lệnh trên thanh công cụ và chức năng của chúng. 
 • Nháy nút Add frame(s) from a file để chèn hai hình ảnh có sẵn làm thành hai khung hình của ảnh động (có thể sử dụng hai ảnh có sẵn tuỳ ý hoặc các ảnh trong thư mục mẫu):

Hình 3. Phần mềm Beneton Movie GIF

 • Tìm hiểu cách chọn các khung hình ở ngăn phía dưới cửa sổ bằng cách nháy chuột, nhấn giữ phím Ctrl và nháy chuột hoặc nhấn giữ phím Shift và nháy chuột.
 • Chọn tất cả khung hình và gõ một số (ví dụ, 100) vào ô Delay  (nghĩa là 1 giây). Kết quả nhận được tương tự như hình 4 dưới đây:

Hình 4

 • Nháy nút  để kiểm tra kết quả nhận được trên ngăn phía trên, bên trái. Đánh dấu hoặc bỏ đánh dấu ô Loop , kiểm tra và nhận xét.
 • Chọn một hiệu ứng trong ngăn bên phải và áp dụng hiệu ứng đó cho mọi khung hình. Kiểm tra kết quả nhận được và nhận xét.
 • Nháy nút Save  trên thanh công cụ để lưu kết quả. Cuối cùng, mở tệp đã lưu để xem kết quả cuối cùng nhận được.
READ:  Bài 1: Khái niệm trí nhớ | Doanhnhan.edu.vn

Bài 2: Tạo ảnh động bằng Beneton Movie GIF

Chúng ta đã biết thực chất của việc tạo ảnh động là tạo các ảnh tĩnh và ghép chúng lại thành một dãy các hình để thể hiện theo thứ tự và thời gian. Nếu những hình này gần giống nhau thì khi thể hiện trên màn hình sẽ tạo ra hiệu ứng “chuyển động”.

Do đó việc quan trọng nhất là tạo ảnh tĩnh. Việc ghép các ảnh tĩnh thành ảnh động chỉ là thao tác đơn giản. Trong bài này chúng ta sẽ thực hành ghép các ảnh tĩnh có sẵn thành ảnh động bằng Beneton Movie GIF.

Yêu cầu:

 • Ghép 12 tệp ảnh Dong_ho_1.gif,…, Dong_ho_12.gif  trong thư mục lưu ảnh thành ảnh động mô phỏng chiếc kim giây đồng hồ di chuyển theo chiều kim đồng hồ.
 • Lưu kết quả với tên Dong_ho.gif.

Hình 5. Mô phỏng chiếc kim giây đồng hồ di chuyển theo chiều kim đồng hồ

 • Chèn hình ảnh vào phần mềm:
  • Nháy vào nút  Add frame(s)để thêm hình ảnh vào phần mềm;

Hình 6. Chèn hình ảnh vào phần mềm

 • Đặt thời gian dừng hình:

Hình 7. Đặt thời gian dừng hình

 • Thao tác với khung hình:

Hình 8. Thao tác với khung hình

 • Tạo hiệu ứng cho ảnh động:

Hình 9. Tạo hiệu ứng cho ảnh động

Hình 10. Kiểm tra kết quả

Hình 11. Lưu kết quả

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập