Tải Mẫu Giấy Ủy Quyền Cá Nhân, Doanh Nghiệp Mới Nhất 2021, 14 Mẫu Giấy Ủy Quyền Mới Nhất Năm 2020

Giấy ủy quyền là một biểu mẫu văn bản pháp lý được sử dụng trong các trường hợp người ủy quyền không thể có mặt tại cơ quan, đơn vị để ký các văn bản, giấy tờ (hợp đồng kinh tế, hợp đồng hợp tác, công văn, quyết định…) hoặc giải quyết các công việc khác thì sẽ ủy quyền cho một cá nhân trong cơ quan, đơn vị để ký thay các văn bản giấy tờ và giải quyết các công việc cần thiết phải có sự can thiệp của người quản lý.Dưới đây là mẫu Giấy ủy quyền cá nhân được doanhnhan.edu.vn cập nhật dựa trên Nghị định 30/2020/NĐ-CP và Bộ luật dân sự và các văn bản hiến pháp hiện hành, theo đó người uỷ quyền và người được ủy quyền phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với công việc đã ủy quyền. Mời các bạn cùng tham khảo nhé!

Mẫu giấy ủy quyền mới nhất

Giấy ủy quyền chung nhất theo Nghị định 30/2020/NĐ-CPGiấy ủy quyền dành cho cá nhân Giấy ủy quyền dành cho doanh nghiệpLưu ý khi viết Giấy ủy quyền

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢNTÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨCSố: /……-……

Đang xem: Tải mẫu giấy ủy quyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc———……….…, ngày… tháng… năm…

GIẤY ỦY QUYỀN………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Khóa Học Sketchup Dựng Hình Cơ Bản Và Nâng Cao Tốt Nhất Ở Tp

Nơi nhận:– …………..;- …………..;- Lưu: VT,…….QUYỀNHẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(Chữ ký của người có thẩm quyền,dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)Họ và tên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————GIẤY ỦY QUYỀN CHO NHÂN VIÊN GIAO NHẬN CHỨNG TỪTên tổ chức: …………………………………………………..Người đại diện ………………………………………………Chức vụ ………………………………………………………Ủy quyền cho:Tên nhân viên ……………………………………………..Chức vụ ……………………………………………………..Địa chỉ thường trú …………………………………………Số chứng minh nhân dân/hộ chiếu …………………………………………………..Thực hiện giao và nhận chứng khoán và các công văn, tài liệu với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chấp thuận đăng ký thành viên lưu ký cho (tên Công ty/Ngân hàng)………………và chỉ bị hủy bỏ khi có văn bản thông báo của Công ty/ngân hàng……………..

BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)……..ngày …tháng …năm…..

Xem thêm: Knights Inn Kingman Az Từ 1 8 Bằng Tiếng Việt: The Evolution Of

BÊN UỶ QUYỀN(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Lưu ý khi viết Giấy ủy quyền

Phải viết đầy đủ thông tin 02 bên: ủy quyền và nhận ủy quyền để làm căn cứ cho người được ủy quyền thực hiện công việc được ủy quyền;Bắt buộc ghi rõ thời gian thực hiện ủy quyền để tránh việc lạm dụng ủy quyền ở thời điểm khác;Ghi rõ nội dung ủy quyền để người được ủy quyền không lạm dụng Giấy ủy quyền mà thực hiện công việc khác;Nên thỏa thuận rõ trách nhiệm trong trường hợp xảy ra tranh chấp;Nếu có căn cứ ủy quyền thì nên trình bày chi tiết để làm căn cứ hợp lý cho việc ủy quyền…