Tác dụng của phân bón trong trồng trọt | Doanhnhan.edu.vn

Câu 1

Hãy sắp xếp các loại phân bón dưới đây vào các nhóm thích hợp theo mẫu bảng sau:

Nhóm phân bón Loại phân bón
Phân hữu cơ  
Phân hóa học  
Phân vi sinh  

A. Cây điền thanh 

B. Phân trâu bò 

C. Supe lân

D. DAP(diamon photphat): phân bón chứa N, P 

E. Phân lợn (heo)

G. Cây muồng muồng 

H. Phân NPK 

I. Bèo dâu

K. Nitragin(chứa vi sinh vật chuyển hoá đạm)  

L. Khô dầu dừa

M. Khô dầu đậu tương (đậu nành) 

N.Urê( phân bón chứa N)

Gợi ý trả lời:

Nhóm phân bón Loại phân bón
Phân hữu cơ A, B, E, G, I, M, L
Phân hóa học D, H, C, N
Phân vi sinh K

Câu 2

Gia đình làm nông nghiệp có thể tự sản xuất ra loại phân bón nào cho cây trồng?

Gợi ý trả lời:

Phân hữu cơ.

Câu 3

Nếu gia đình làm nông nghiệp làm thế nào để có nhiều phân bón?

Gợi ý trả lời:

Trồng cây phân xanh, tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp…

Câu 4

Nếu không sử dụng đúng các loại phân bón thì sẽ gây những tác hại gì?

Gợi ý trả lời:

Nếu không sử dụng đúng các loại phân bón thì sẽ gây những tác hại sau:

  • Giảm năng suất và chất lượng cây trồng
  • Làm gia tăng sự biến đổi khí hậu. Cụ thể:
    • Giảm khí thải N2O phát ra từ phân đạm
    • Xử lí phân chuồng để giảm khí thải CH4
READ:  Ôn tập Vật Lý 11 Chương 4 Từ Trường | Doanhnhan.edu.vn

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập