Suất điện động cảm ứng | Doanhnhan.edu.vn

Bài 1:

Một mạch kín hình vuông, cạnh 10cm , đặt vuông góc với một từ trường đều có độ lớn thay đổi theo thời gian. Tính tốc độ biến thiên của từ trường, biết cường độ dòng điện cảm ứng (i = 2A) và điện trở của mạch (r = 5 Omega).

Hướng dẫn giải:

Suất điện động cảm ứng: 

(e_c = ri = 5.2 = 10V)

Mặt khác    (e_c =|frac{Delta Phi }{Delta t}|=frac{Delta B }{Delta t}.S)

Suy ra:  (frac{Delta B }{Delta t}=frac{e_{c}}{S}=frac{10}{0,1^{2}}=10^3T/s)

Bài 2:

Một khung dây dẫn hình vuông, cạnh a = 10cm, đặt cố định trong một từ trường đều có vec tơ cảm ứng từ  vuông góc với mặt khung. Trong  khoảng thời gian = 0,05s cho  độ lớn của  tăng đều từ 0 đến 0,5 T. Xác định độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung.

Hướng dẫn giải:

  • Độ biến thiên của từ thông : (Delta Phi {rm{ }} = Delta B.S{rm{ }} = Delta B.{a^2})

  • Suất điện động cảm ứng : (|e_c| =|frac{Delta Phi }{Delta t}|=frac{0,5}{0,05}.(10^{-1})^2 = 0,1V) 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Sự điều hoà và phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết | Doanhnhan.edu.vn