Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam | Doanhnhan.edu.vn

3. Luyện tập và củng cố

Qua bài học này các em cần nắm các nội dung sau: 

 • Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nước ta
 • Những thuận lợi và khó khăn của nền kinh tế nước ta 

3.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Địa lý 9 Bài 6 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

  • A.
   Giảm tỉ trọng khu vực nghiệp khu vực công nghiệp – xây dựng. Tăng tỉ trọng nông lâm ngư. Khu vực dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhưng còn biến động.
  • B.
   Giảm tỉ trọng khu vực nông lâm ngư nghiệp. Tăng tỉ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng. Khu vực dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhưng còn biến động.
  • C.
   Giảm tỉ trọng khu vực dịch vụ. Tăng tỉ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng. Khu vực nông lâm ngư nghiệp chiếm tỉ trọng cao nhưng còn biến động. 
  • D.
   Giảm tỉ trọng khu vực nông lâm ngư nghiệp. Tăng tỉ trọng khu vực dịch vụ. Khu vực công nghiệp – xây dựng chiếm tỉ trọng cao nhưng còn biến động.
  • A.
   Sự phân hoá giàu nghèo và tình trạng vẫn còn các xã nghèo, vùng nghèo.
  • B.
   Nhiều loại tài nguyên đang bị khai thác quá mức, môi trường bị ô nhiễm.
  • C.
   Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng nhanh và khá vững chắc. 
  • D.
   Những bất cập trong sự phát triển văn hoá, giáo dục, y tế.
  • A.
   Tăng tỉ trọng của khu vực nông – lâm – ngư nghiệp, giảm tỉ trọng của khu vực công nghiệp – xây dựng và khu vực dịch vụ.
  • B.
   Tăng tỉ trọng của khu vực công nghiệp – xây dựng, giảm tỉ trọng của khu vực nông nghiệp và khu vực dịch vụ.
  • C.
   Tăng tỉ trọng của khu vực dịch vụ, giảm tỉ trọng của khu vực công nghiệp – xây dựng và nông nghiệp. 

    

  • D.
   Giảm tỉ trọng của khu vực nông – lâm – ngư nghiệp, tăng tỉ trọng của khu vực công nghiệp – xây dựng và khu vực dịch vụ.
READ:  Làm quen với thông tin và mã hóa thông tin | Doanhnhan.edu.vn

Câu 3 – Câu 5: Xem thêm phần trắc nghiệm để làm thử Online

3.2. Bài tập SGK

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Địa lý 9 Bài 6 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Bài tập 1 trang 23 SGK Địa lý 9

Bài tập 2 trang 23 SGK Địa lý 9

Bài tập 3 trang 23 SGK Địa lý 9

Bài tập 1 trang 19 SBT Địa lí 9

Bài tập 2 trang 20 SBT Địa lí 9

Bài tập 3 trang 20 SBT Địa lí 9

Bài tập 4 trang 20 SBT Địa lí 9

Bài tập 5 trang 21 SBT Địa lí 9

Bài tập 1 trang 9 Tập bản đồ Địa Lí 9

Bài tập 2 trang 9 Tập bản đồ Địa Lí 9

Bài tập 3 trang 10 Tập bản đồ Địa Lí 9

Bài tập 4 trang 10 Tập bản đồ Địa Lí 9

4. Hỏi đáp Bài 6 Địa lí 9

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Địa lí HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập