Sự lớn lên và phân chia của tế bào | Doanhnhan.edu.vn

1.1. Sự lớn lên của tế bào

Tế bào non có kích thước nhỏ, lớn dần thành tế bào trưởng thành, nhờ quá trình trao đổi chất.

Sơ đồ sự lớn lên của tế bào

Hình 1: Sơ đồ sự lớn lên của tế bào

1.2. Sự phân chia tế bào

Sơ đồ sự phân chia tế bào

Hình 2: Sơ đồ sự phân chia tế bào

Quá trình phân chia diễn ra như sau:

  • Đầu tiên từ một nhân hình thành 2 nhân, tách xa nhau.

  • Sau đó chất tế bào được phân chia, xuất hiện một vách ngăn, ngăn đôi tế bào cũ thành 2 tế bào non mới.

Mối quan hệ giữa sự lớn lên và phân chia của tế bào

Hình 3: Mối quan hệ giữa sự lớn lên và phân chia của tế bào (ở mô phân sinh ngọn)

  • Tế bào có khả năng phân chia là tế bào trưởng thành.

Mối quan hệ giữa sự lớn lên và phân chia của tế bào

Hình 4: Mối quan hệ giữa sự lớn lên và phân chia của tế bào

  • Các cơ quan thực vật như rễ, thân, lá lớn lên là nhờ sự phân chia và lớn lên của tế bào.

  • Từ 1 tế bào mẹ, sau 1 lần phân chia sẽ cho ra 2 tế bào con

  • Sự lớn lên và phân chia của tế bào giúp cây sinh trưởng và phát triển.

1.3. Tổng kết

Sơ đồ tư duy bài Sự lớn lên và phân chia tế bào

Hình 5: Sơ đồ tư duy bài Sự lớn lên và phân chia tế bào

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Khái quát lịch sử tiếng Việt | Doanhnhan.edu.vn