Soạn thảo văn bản đơn giản | Doanhnhan.edu.vn

Ví dụ 1: Dạng Xác định các thành phần của văn bản

Quan sát văn bản sau và trả lời câu hỏi:

  • Văn bản trên có mấy dòng?
  • Văn bản trên có mấy đoạn?
  • Đoạn đầu tiên có mấy câu?
  • Kí tự đầu tiên của văn bản là?
  • Kí tự cuối cùng của văn bản là?

Gợi ý trả lời:

  • Văn bản trên có 6 dòng
  • Văn bản trên có 2 đoạn
  • Đoạn đầu tiên có 2 câu
  • Kí tự đầu tiên của văn bản là B
  • Kí tự cuối cùng của văn bản là dấu chấm “.”

Ví dụ 2: Dạng con trỏ văn bản

Hãy phân biệt con trỏ soạn thảo với con trỏ chuột?

Gợi ý trả lời:

Con trỏ soạn thảo

Con trỏ chuột

Là một vạch đứng nhấp nháy trên màn hình 

Có dạng chữ I in hoa hoặc hình mũi tên

Ví dụ 3: Dạng quy tắc gõ văn bản trong Word

Sửa lại những lỗi gõ sai trong câu dưới đây?

” Ngày nay khisoạn thảo văn bản ,chúng ta thường sử dụng     máy tính.”

Gợi ý trả lời:

“Ngày nay khi soạn thảo văn bản, chúng ta thường sử dụng máy tính.”

Ví dụ 4: Dạng gõ văn bản chữ Việt

Em hãy thể hiện cách gõ theo kiểu VNI, Telex cho câu thơ sau?

READ:  Sản xuất thức ăn cho vật nuôi | Doanhnhan.edu.vn

Quê hương là chùm khế ngọt.

Gợi ý trả lời:

Que6 hu7o7ng la2 chum2 khe61 ngot5.

Quee huwowng laf chumf khees ngotj.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập