Soạn bài Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo) | Doanhnhan.edu.vn

2. Tóm tắt nội dung bài học

 • Trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt:
  • Cần phải yêu mến và có ý thức quý trọng tiếng Việt
  • Cần có những hiểu biết cần thiết về tiếng Việt thông qua kinh nghiệm thực tế hoặc từ sự trau dồi học hỏi qua giao tiếp, trong sách vở, học tập trong nhà trường.
  • Sử dụng tiếng Việt theo đúng chuẩn mực và quy tắc của nó, không lạm dụng từ ngữ nước ngoài nếu không thực sự cần thiết; cần chú ý giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong giao tiếp bằng ngôn ngữ.

3. Soạn bài Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo)

Câu 1: Chọn câu văn trong sáng trong những câu văn sau và phân tích sự trong sáng đó.

 • Muốn xóa bỏ sự cách biệt giữa thành thị và nông thôn, đòi hỏi chúng ta phải có những kế hoạch cụ thể
 • Muốn xóa bỏ sự cách biệt giữa thành thị và nông thôn, chúng ta phải có những kế hoạch cụ thể
 • Việc xóa bỏ sự cách biệt giữa thành thị và nông thôn, đòi hỏi chúng ta phải có những kế hoạch cụ thể
 • Chúng ta phải có những kế hoạch cụ thể để xóa bỏ sự cách biệt giữa thành thị và nông thôn.
READ:  Unit 11 lớp 10 Reading | Doanhnhan.edu.vn

Gợi ý làm bài:

 • Trong 4 câu thì câu b, c, d trong sáng còn câu a không trong sáng.
 • câu b, c, d trong sáng vì viết đúng ngữ pháp, đúng ngữ nghĩa
 • Câu a không trong sáng vì có sự lẫn lộn giữa trạng ngữ Muốn xóa bỏ sự cách biệt giữa thành thì và nông thôn với chủ ngữ của động từ đòi hỏi.

Câu 2: Nhận xét

 • Cùng biểu thị thời gian là ngày 14 tháng 2, đoạn quảng cáo sử dụng ba cách diễn đạt: ngày lễ Tình nhân, Valentine, ngày Tình yêu.
 • Trong tiếng Việt có cách diễn đạt thỏa đáng ý nghĩa của ngày 14 tháng 2 là ngày lễ Tình nhân hoặc ngày Tình yêu nên không cần thiết phải sử dụng từ Valentine.

Để nắm vững kiến thức trọng tâm của bài học, các em có thể tham khảo thêm

bài giảng Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo).

4. Hỏi đáp về bài Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo)

Nếu có thắc mắc cần giải đáp các em có thể để lại câu hỏi trong phần Hỏi đáp, cộng đồng Ngữ văn HỌC247 sẽ sớm trả lời cho các em. 

 • Bàn về trách nhiệm giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt ở giới trẻ

  giúp mình với 

  viết đoạn văn khoảng 6-8 câu , trình bày suy nghĩ của anh ( chị ) về trách nhiệm giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt ở giới trẻ ngày nay 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập