Sinh sản vô tính ở động vật | Doanhnhan.edu.vn

2. Luyện tập Bài 44 Sinh học 11

Sau khi học xong bài các em cần:

 • Nêu được định nghĩa sinh sản vô tính ở động vật.
 • Phân biệt được các hình thức sinh sản vô tính.
 • Nêu được bản chất của sinh sản vô tính, phân biệt sinh sản vô tính và tái sinh ở động vật.
 • Nêu được ưu điểm và nhược điểm của sinh sản vô tính.

2.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 44 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

 • Câu 1:

  Đặc điểm nào không đúng với sinh sản vô tính ở động vật? 

  • A.
   Cá thể có thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn sinh sản bình thường.
  • B.
   Đảm bảo sự ổn định về mặt di truyền qua các thế hệ cơ thể.
  • C.
   Tạo ra số luợng lớn con cháu trong thời gian ngắn. 
  • D.
   Có khả năng thích nghỉ cao với sự thay đổi của điều kiện môi trường.
 • Câu 2:

  Sinh sản vô tính ở động vật là: 

  • A.
   Một cá thể sinh ra một hay nhiều cá thể giống và khác mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng. 
  • B.
   Một cá thể luôn sinh ra nhiều cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng.
  • C.
   Một cá thể sinh ra một hay nhiều cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng. 
  • D.
   Một cá thể luôn sinh ra chỉ một cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng.
 • Câu 3:

  Sinh sản vô tính ở động vật dựa trên những hình thức phân bào nào? 

  • A.
   Trực phân và giảm phân.
  • B.
   Giảm phân và nguyên phân.
  • C.
   Trực phân và nguyên phân. 
  • D.
   Trực phân, giảm phân và nguyên phân.

Câu 3-Câu 5: Xem thêm phần trắc nghiệm để làm thử Online 

2.2. Bài tập SGK

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Sinh học 11 Bài 44 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Bài tập 1 trang 103 SBT Sinh học 11

Bài tập 2 trang 103 SBT Sinh học 11

Bài tập 3 trang 103 SBT Sinh học 11

Bài tập 4 trang 103 SBT Sinh học 11

Bài tập 5 trang 103 SBT Sinh học 11

Bài tập 6 trang 103 SBT Sinh học 11

Bài tập 8 trang 104 SBT Sinh học 11

Bài tập 1 trang 173 SGK Sinh học 11 NC

Bài tập 2 trang 173 SGK Sinh học 11 NC

Bài tập 3 trang 173 SGK Sinh học 11 NC

Bài tập 4 trang 173 SGK Sinh học 11 NC

Bài tập 5 trang 173 SGK Sinh học 11 NC

3. Hỏi đáp Bài 44 Sinh học 11

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Sinh học HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Quy trình tổ chức bữa ăn | Doanhnhan.edu.vn