Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên | Doanhnhan.edu.vn

1.1. Sự tạo thành cây mới từ rễ, thân, lá ở một số cây có hoa

Một số cây tạo thành cây mới từ rễ, thân, lá

Hình 1: Một số cây tạo thành cây mới từ rễ, thân, lá

  • Cây rau má bò trên mặt đất ẩm: Mỗi mấu thân đều có chồi và rễ. Mỗi mấu thân như vậy sẽ tạo thành một cây mới.
  • Củ gừng để ở nơi ẩm: khi đó củ gừng sẽ nảy chồi và rễ hình thành cây mới.
  • Củ khoai lang để ở nơi ẩm: củ khoai lang hút ẩm, nảy chồi và rễ hình thành cây mới.
  • Lá thuốc bỏng có hình thành các cây con có chồi và rễ quanh rìa lá, một thời gian, các cây con rơi xuống đất ẩm ta được cây mới.
STT Tên cây
 
Sự hình thành cây mới

Mọc từ phần nào của cây?

Phần đó thuộc loại cơ quan nào?

Trong điều kiện nào?

1 Rau má 

Thân bò 

Cơ quan sinh dưỡng 

Có đất ẩm

2

Gừng

Thân rễ 

Cơ quan sinh dưỡng 

Nơi ẩm

3

Khoai lang

Rễ củ 

Cơ quan sinh dưỡng 

Nơi ẩm

4

Lá thuốc bỏng

Lá 

Cơ quan sinh dưỡng 

Nơi ẩm

1.2. Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên của cây

Một số cây sinh sản sinh dưỡng tự nhiên

Hình 2: Một số cây sinh sản sinh dưỡng tự nhiên

Từ các thành phần khác nhau của cơ quan sinh dưỡng ở một số cây như: rễ củ, độ ẩm, thân bò, lá, thân rễ có thể phát ttriển thành cây mới, trong điều kiện có độ ẩm. Khả năng tạo thành cây mới từ các cơ quan sinh dưỡng được gọi là sinh sản sinh dưỡng tự nhiên.

READ:  Hình ảnh Từ Hải qua đoạn trích Chí khí anh hùng của Nguyễn Du | Doanhnhan.edu.vn

Sơ đồ tư duy Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên

Hình 3: Sơ đồ tư duy Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập