Sinh sản hữu tính ở động vật | Doanhnhan.edu.vn

2. Luyện tập Bài 45 Sinh học 11

Sau khi học xong bài các em cần:

 • Nêu được định nghĩa sinh sản hữu tính ở động vật.
 • Nêu được 3 giai đoạn của quá trình sinh sản hữu tính.
 • Phân biệt thụ tinh ngoài với thụ tinh trong và nêu được ưu thế của thụ tinh trong với thụ tinh ngoài.
 • Nêu được các hình thức đẻ trứng và đẻ con ở động vật, bản chất của sinh sản hữu tính ở động vật.

2.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 45 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

  • A.
   Thế hệ sau có sự tổ hợp vật chất di truyền có nguồn gốc khác nhau tạo ra sự đa dạng về mặt di truyền, làm xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp và có khả năng thích nghi với sự thay đổi của môi trường.
  • B.
   Thế hệ sau có sự đồng nhất về mặt di truyền tạo ra khả năng thích nghi đồng loạt trước sự thay đổi ủa điều kiện môi trường.
  • C.
   Thế hệ sau có sự tổ hợp vật chất di truyền có nguồn gốc khác nhau tạo ra sự đa dạng về mặt di truyền, làm xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp có hại và tăng cường khả năng thích nghi với sự thay đổi của môi trường.
  • D.
   Thế hệ sau có sự tổ hợp vật chất di truyền có nguồn gốc khác nhau tạo ra sự đa dạng về mặt di truyền, làm xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp có lợi thích nghi với sự thay đổi của môi trường.
  • A.
   Từ vô tính đến hữu tính, từ thụ tinh ngoài đến thụ tinh trong, từ đẻ trứng đến đẻ con.
  • B.
   Từ hữu tính đến vô tính, từ thụ tinh ngoài đến thụ tinh trong, từ đẻ trứng đến đẻ con.
  • C.
   Từ vô tính đến hữu tính, từ thụ tinh trong đến thụ tinh ngoài, từ đẻ trứng đến đẻ con.
  • D.
   Từ vô tính đến hữu tính, thụ tinh trong đến thụ tinh ngoài, từ đẻ con đến đẻ trứng.
  • A.
   Thụ tinh ngoài là sự kết hợp giữa hai giao tử đực và cái diễn ra bên ngoài cơ thể con cái.
  • B.
   Thụ tinh ngoài là sự kết hợp giữa hai giao tử đực và cái diễn ra bên trong cơ thể con cái.
  • C.
   Thụ tinh trong làm tăng tỷ lệ sống sót của con non. 
  • D.
   Thụ tinh ngoài làm tăng hiệu quả thụ tinh.
READ:  Tin học 8 Luyện gõ bàn phím nhanh với Finger Break out | Doanhnhan.edu.vn

Câu 3-Câu 5: Xem thêm phần trắc nghiệm để làm thử Online 

2.2. Bài tập SGK

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Sinh học 11 Bài 45 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Bài tập 2 trang 101 SBT Sinh học 11

Bài tập 9 trang 102 SBT Sinh học 11

Bài tập 10 trang 102 SBT Sinh học 11

Bài tập 7 trang 104 SBT Sinh học 11

Bài tập 9 trang 104 SBT Sinh học 11

Bài tập 1 trang 177 SGK Sinh học 11 NC

Bài tập 2 trang 177 SGK Sinh học 11 NC

Bài tập 3 trang 177 SGK Sinh học 11 NC

Bài tập 4 trang 177 SGK Sinh học 11 NC

Bài tập 5 trang 177 SGK Sinh học 11 NC

Bài tập 6 trang 177 SGK Sinh học 11 NC

Bài tập 7 trang 177 SGK Sinh học 11 NC

3. Hỏi đáp Bài 45 Sinh học 11

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Sinh học HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập