Sinh học 9 Bài 32: Công nghệ gen | Doanhnhan.edu.vn

2. Luyện tập Bài 32 Sinh học 9

Sau khi học xong bài này các em cần:

 • Nêu được khái niệm kĩ thuật gen, trình bày được các khâu trong kĩ thuật gen.
 • Trình bày được kiến thức về công nghệ gen, công nghệ sinh học.
 • Biết ứng dụng của kĩ thuật gen, các lĩnh vực của công nghệ sinh học hiện đại và vai trò của từng lĩnh vực trong sản xuất và đời sống. 

2.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 32 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

  • A.
   Phân tử ADN của tế bào nhận là plasmit
  • B.
   Một đoạn ADN của tế bào cho với một đoạn ADN của tế bào nhận là plasmit
  • C.
   Một đoạn mang gen của tế bào cho với ADN của thể truyền
  • D.
   Một đoạn ADN mang gen của tế bào cho với ADN tái tổ hợp
  • A.
   Kĩ thuật gen là kĩ thuật tạo ra một gen mới
  • B.
   Kĩ thuật gen là các thao tác sửa chữa một gen hư hỏng
  • C.

   Kĩ thuật gen là các thao tác chuyển một gen từ tế bào nhận sang tế bào khác

  • D.

   Kĩ thuật gen là các thao tác tác động lên ADN, để chuyển một đoạn ADN mang một gen hoặc một cụm gen từ tế bào của loài cho sang tế bào của loài nhận nhờ thể truyền

READ:  Một số dịch vụ cơ bản của Internet | Doanhnhan.edu.vn

Câu 2- Câu 5: Xem thêm phần trắc nghiệm để làm thử Online 

2.2. Bài tập SGK và Nâng cao 

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Sinh học 9 Bài 32 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Bài tập 1 trang 95 SGK Sinh học 9

Bài tập 2 trang 95 SGK Sinh học 9

Bài tập 3 trang 95 SGK Sinh học 9

Bài tập 7 trang 64 SBT Sinh học 9

Bài tập 8 trang 64 SBT Sinh học 9

Bài tập 9 trang 64 SBT Sinh học 9

Bài tập 10 trang 64 SBT Sinh học 9

Bài tập 11 trang 64 SBT Sinh học 9

Bài tập 12 trang 65 SBT Sinh học 9

Bài tập 13 trang 65 SBT Sinh học 9

3. Hỏi đáp Bài 32 Chương 6 Sinh học 9

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Sinh học HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập