Sinh học 9 Bài 25: Thường biến | Doanhnhan.edu.vn

3. Luyện tập Bài 25 Sinh học 9

Sau khi học xong bài này, các em cần:

 • Trình bày được khái niệm thường biến và mức phản ứng.
 • Phân tích được mối quan hệ giữa kiểu hình, kiểu gen và môi trường.
 • Phân biệt được thường biến và đột biến. 

3.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 25 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

 • Câu 1:

  Vai trò của thường biến là:

  • A.
   Biến đổi cá thể
  • B.
   Giúp sinh vật thích nghi với môi trường
  • C.
   Di truyền cho đời sau
  • D.
   Thay đổi kiểu gen của cơ thể
 • Câu 2:

  Phát biểu nào sau đây không đúng:

  • A.
   Tính trạng chất lượng phụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen
  • B.
   Tính trạng số lượng rất ít hoặc không chịu ảnh hưởng của môi trường
  • C.
   Kiểu hình là kết quả tương tác giữa kiểu gen và môi trường
  • D.
   Bố mẹ truyền đạt cho con kiểu gen chứ không truyền tính trạng có sẵn

Câu 2- Câu 5: Xem thêm phần trắc nghiệm để làm thử Online 

3.2. Bài tập SGK và Nâng cao 

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Sinh học 9 Bài 25 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Bài tập 1 trang 73 SGK Sinh học 9

Bài tập 2 trang 73 SGK Sinh học 9

Bài tập 3 trang 73 SGK Sinh học 9

Bài tập 27 trang 58 SBT Sinh học 9

Bài tập 28 trang 58 SBT Sinh học 9

Bài tập 29 trang 59 SBT Sinh học 9

Bài tập 30 trang 59 SBT Sinh học 9

Bài tập 31 trang 59 SBT Sinh học 9

Bài tập 32 trang 59 SBT Sinh học 9

Bài tập 33 trang 59 SBT Sinh học 9

4. Hỏi đáp Bài 25 Chương 4 Sinh học 9

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Sinh học HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Truyện Kiều của Nguyễn Du | Doanhnhan.edu.vn