Sinh học 9 Bài 13: Di truyền liên kết | Doanhnhan.edu.vn

2. Luyện tập Bài 13 Sinh học 9

Sau khi học xong bài này các em cần:

 • Nêu được thí nghiệm của Moocgan và nhận xét kết quả thí nghiệm đó.
 • Nêu được ý nghĩa thực tiễn của di truyền liên kết.  

2.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 13 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

  • A.
   Dễ dàng được nuôi trong ống nghiệm
  • B.
   Đẻ nhiều, vòng đời ngắn
  • C.
   Số NST ít, dễ phát sinh biến dị 
  • D.
   Cả A, B, C đều đúng
  • A.
   Đều có thân xám, cánh dài
  • B.
   Đều có thân đen, cánh ngắn
  • C.
   Thân xám, cánh dài và thân đen, cánh ngắn
  • D.
   Thân xám, cánh ngắnvà thân đen, cánh dài
  • A.
   Các cặp gen qui định các cặp tính trạng nằm trên các cặp NST khác nhau
  • B.
   Các cặp gen qui định các cặp tính trạng nằm trên cung một cặp NST
  • C.
   Các gen phân li độc lập trong giảm phân
  • D.
   Các gen tự do tổ hợp trong thụ tinh

Câu 2- Câu 5: Xem thêm phần trắc nghiệm để làm thử Online 

2.2. Bài tập SGK và Nâng cao 

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Sinh học 9 Bài 13 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

READ:  Đông máu và nguyên tắc truyền máu | Doanhnhan.edu.vn

Bài tập 1 trang 43 SGK Sinh học 9

Bài tập 2 trang 43 SGK Sinh học 9

Bài tập 3 trang 43 SGK Sinh học 9

Bài tập 4 trang 43 SGK Sinh học 9

Bài tập 11 trang 27 SBT Sinh học 9

Bài tập 12 trang 27 SBT Sinh học 9

Bài tập 43 trang 34 SBT Sinh học 9

Bài tập 44 trang 34 SBT Sinh học 9

Bài tập 45 trang 34 SBT Sinh học 9

Bài tập 46 trang 35 SBT Sinh học 9

Bài tập 47 trang 35 SBT Sinh học 9

Bài tập 48 trang 35 SBT Sinh học 9

3. Hỏi đáp Bài 13 Chương 2 Sinh học 9

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Sinh học HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập