Sinh học 8 Bài 31: Trao đổi chất | Doanhnhan.edu.vn

2. Luyện tập Bài 31 Sinh học 8

Sau khi học xong bài này các em cần:

 • Phân biệt được sự TĐC giữa cơ thể và môi trường với sự TĐC ở tế bào
 • Trình bày được mối liên quan giữa TĐC của cơ thể với TĐC ở tế bào

2.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Sinh học 8 Bài 31 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

 • Câu 1:

  Máu và nước mô vận chuyển đến tế bào những chất gì?

  • A.
   Prôtêin
  • B.
   Khí CO2 và muối khoáng
  • C.
   Các chất dinh dưỡng và O2
  • D.
   Lipit
 • Câu 2:

  Quá trình trao đổi chất của cơ thể với môi trường ngoài nhờ các hệ quan nào?

  • A.
   Hô hấp
  • B.
   Bài tiết
  • C.
   Tiêu hóa
  • D.
   Cả ba đáp án trên đều đúng.
 • Câu 3:

  Có thể nhận thức ăn từ môi trường và thải ra môi trường chất bã là biểu hiện sự trao đổi chất ở cấp độ:

  • A.
   Phân tử
  • B.
   Tế bào
  • C.
   Cơ thể
  • D.
   Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 3- Câu 5: Xem thêm phần trắc nghiệm để làm thử Online 

2.2. Bài tập SGK và Nâng cao 

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Sinh học 8 Bài 31 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Bài tập 1 trang 59 SBT Sinh học 8

Bài tập 4 trang 61 SBT Sinh học 8

Bài tập 2 trang 59 SBT Sinh học 8

Bài tập 3 trang 60 SBT Sinh học 8

Bài tập 6 trang 62 SBT Sinh học 8

Bài tập 7 trang 63 SBT Sinh học 8

Bài tập 8 trang 63 SBT Sinh học 8

Bài tập 11 trang 63 SBT Sinh học 8

Bài tập 12 trang 64 SBT Sinh học 8

Bài tập 13 trang 64 SBT Sinh học 8

Bài tập 23 trang 66 SBT Sinh học 8

Bài tập 25 trang 67 SBT Sinh học 8

3. Hỏi đáp Bài 31 Chương 6 Sinh học 8

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Sinh học HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học tập
READ:  Chuyển dịch cơ cấu kinh tế | Doanhnhan.edu.vn